Diplomerad ekonomiassistent

Plats Kalmar

Diplomerad ekonomiassistent är utbildningen för dig som vill kunna utföra det löpande arbetet på en ekonomiavdelning och även delta i bokslutsarbetet och den ekonomiska uppföljningen.

Boka kursen nu
Utbildningen kräver inga förkunskaper inom ekonomi. Den passar dels dig som är nybörjare inom området och dels dig som arbetar med ekonomi men som behöver större förståelse och sammanhang.

Kursinnehåll

Bokföring och redovisning, 30 lektionstimmar

 • Bokföringens grunder
 • Ekonomiska begrepp
 • Löpande bokföring
 • Kontoplan och kontering
 • Försäljning och inköp
 • Bokföring av in- och utgående moms
 • Momsdeklaration och momsredovisning
 • Bokföring av löner sociala avgifter och personalskatter
 • Leverantörs- och kundreskontra
 • Periodiseringar
 • Avstämningar och rättelser av fel

Bokföring i Visma 500, 20 lektionstimmar

 • Konteringsmallar
 • Registrering av verifikationer
 • Skillnad på balans- och resultatkonton
 • Avstämningar och rapporter från bokföringen
 • Momsredovisning
 • Registervård och säkerhetskopiering

Bokslut och årsredovisning, delvis i Visma Bokslut, 36 lektionstimmar

 • Redovisningens syfte
 • Extern och intern redovisning
 • Bokföringslagen och årsredovisningslagen
 • Avstämningar
 • Periodisering
 • Värdering av omsättnings- och anläggningstillgångar
 • Skatter och kapital
 • Bokslutsplanering
 • Årsredovisningen
 • Förvaltningsberättelse
 • Resultat- och balansräkning
 • Finansieringsanalys
 • Revisionsberättelse

Mål

Utbildningens mål är att ge dig de kunskaper och de förmågor som behövs för att utföra det löpande arbetet på en ekonomiavdelning såsom kund- och leverantörsreskontra, avstämningar och kreditbedömningar, att aktivt kunna delta i bokslutsarbetet och den ekonomiska uppföljningen.

Kursinformation

 • Bokföringsprogrammet som används är Visma Administration 500.
 • Utbildningen avslutas med en tentamen.
 • Bokföring från början samt Bokslutet från början, Johansson, Johansson & Sandell, Liber. Kostnad för litteratur cirka 1500:-.
  Kurslitteraturen kommer att finnas på plats vid första tillfället att köpa av oss, kostnaden faktureras sedan.
 • Vi förbehåller oss rätten att skjuta upp eller ställa in kursen vid för få antal anmälningar.
 • Utbildningen bedrivs delvis med dator. Datorvana är önskvärt. Det finns datorer (PC) att låna på plats.
 • En lektionstimme är 45 minuter.
 • Delbetalning är möjlig om så önskas, meddela detta vid anmälan.
 • Undervisningen sker i studiecirkelform i enlighet med Folkuniversitetets pedagogiska grundsyn. Det innebär att de enskilda deltagarnas önskemål och förutsättningar står i centrum.

Undervisningen planeras i dialog mellan kursledare och deltagare.

Diplomutbildning

Diplomutbildning är en längre utbildning som ger dig mer gedigna kunskaper än vanliga kurser och du får med dig ett diplom med ett betyg efter utbildningens avslut. Diplomutbildningarna är omfattande och kräver en större studieinsats av dig som deltagare. Under utbildningens gång, eller i slutet av utbildningen, genomförs en tentamen och/eller ett projektarbete med betygen icke godkänd, godkänd och väl godkänd.

Kompl prisinfo

Kurslitteratur tillkommer. Litteratur som används under kursen: Bokföring från början samt Bokslutet från början, Johansson, Johansson & Sandell, Liber. Kostnad för litteratur cirka 1500:-.

OBS! Finns även som kurs på dagtid i Växjö.

Kursledare

Jan-Åke Steen

Har du frågor?

Kontakta Louise Eriksson

louise.eriksson@folkuniversitetet.se

Tid
04 okt 2020 - 20 dec 2020
Sö 09:00 - 16:15
Tillfällen
12
Plats
Kaggensgatan 42, 39232 Kalmar
Visa på karta
Studietimmar
92
Kurs-ID
1071894
Pris
19995 kr