Diplomerad Ekonomiassistent

Plats Göteborg

Välj en diplomutbildning som ger dig breda grundkunskaper i bokföring och löneadministration som gör att du kan arbeta självständigt och aktivt på en ekonomiavdelning. Bli Diplomerad Ekonomiassistent!

Boka kursen nu

Målgrupp

Utbildningen passar bäst för dig som redan arbetar på en ekonomiavdelning och vill utvecklas i din yrkesroll, men fungerar även för dig som inte har någon erfarenhet men vill börja arbeta med löpande ekonomifrågor. Du behöver ha viss datorvana eftersom utbildningen är förlagd till datorsal och vi kommer att arbeta en hel del med olika programvaror.

Mål

Målet med utbildningen är att ge dig tillräckliga kunskaper för att du ska kunna sköta den löpande bokföringen, delta i arbetet med bokslut och årsredovisning samt sköta de löneadministrativa arbetsuppgifterna i en verksamhet.

Innehåll

  • Grundläggande företagsekonomi
  • Löpande bokföring
  • Periodiseringar
  • Bokslutsplanering
  • Årsbokslut/Årsredovisning
  • Löneadministration

Arbetssätt

Vi arbetar i datorsal och varvar teoretiska genomgångar med praktisk träning. För att bli diplomerad krävs att man har minst 75 % närvaro samt godkänt resultat på diplomeringsuppgifterna under utbildningens gång. Uppgifterna består av praktikfall där kursmomenten sammanfattas och de genomförs i datasal under lektionstid.

Kompletterande prisinformation

Kostnader för kurslitteratur tillkommer med ca 2 500 kronor.

Deltagare berättar

”Jag fick jobb som löneadministratör några månader efter kursens slut och fick en tillsvidareanställning som lönehandläggare i september i år. Jag har inte jobbat med lönefrågor innan jag gick utbildningen hos er. Jag är så glad att jag valde att gå denna utbildning och att få ha en sådan duktig lärare." Pia, diplomerad ekonomiassistent 2014

”Kursen jag gick hos er var en väldigt bra möjlighet att lära sig grunderna i bokföring och komma in i språket då jag var precis nyinflyttat till Sverige. Läraren som ni hade för kursen var väldigt bra och jag var mycket nöjd med kursen." Yvonne, diplomerad ekonomiassistent 2014

Mats Henriksson

– Det är inga problem att räkna ut sina kostnader. Det är bara att lägga till 10 % på sina intäkter.

Detta citat kan jag själv inte ta äran åt mig för, men jag vill avdramatisera och minska den respekt för ämnet redovisning/bokföring som många deltagare kan ha. Jag har arbetat med undervisning i ekonomiämnen sedan 90-talet. Samtidigt har jag arbetat i det privata näringslivet med AB:n, Ekonomiska Föreningar, Stiftelser, Handelsbolag och Enskilda näringsidkare.

Mats Henriksson

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet Göteborg Tel: 031 - 10 65 52

kundcenter.vast@folkuniversitetet.se

Tid
05 nov 2020 - 11 feb 2021
To 09:00 - 15:00
Tillfällen
13
Plats
Norra Allégatan 6, 40317 Göteborg
Visa på karta
Studietimmar
90
Kurs-ID
1077918
Pris
27500 kr