Diplomerad Redovisningsassistent Distans Live

Plats Distans

En diplomutbildning online för dig som självständigt vill kunna utföra löpande bokföring och redovisning med datorstöd. Du lär dig även göra budget, bokslut och analyser så som kassaflödesanalyser och nyckeltalsberäkningar.

Boka nu

Mål

Utbildningens mål är att ge dig kunskaper så att du självständigt kan utföra den löpande bokföringen och redovisningen med datorn som hjälp i samtliga bolagsformer.
Du lär dig förstå och tala med korrekta ekonomiska termer.
Du kan genomföra bokslut med:

 • Avskrivningar
 • Periodiseringsfonder
 • Överavskrivningar
 • Skatter
 • Periodiseringar – Interimer tex. förutbetald hyra, förutbetald försäkring, upplupna räntor, upplupna semesterlöneskulder, upplupna intäkter.

Du får förståelse för sambandet mellan bokslutet och den löpande bokföringen.
Du lär dig utföra budget, kassaflödesanalyser och analyser av resultat- och balansräkning.
Du lär dig även hantera nyckeltalsberäkningar och leverantörs- och kundreskontra.

Kursinnehåll

Del 1: Bokföring grund och fördjupning

 • Ekonomiska begrepp
 • Bokföringslagen
 • Externredovisning
 • Kontoplanen – Vilka konton hör till resultat- respektive balansräkning
 • Konteringar
 • Löpande bokföring
 • Bokföring av in- och utgående moms
 • Momsdeklaration och momsredovisning till skatteverket
 • Bokföring av kreditfakturor, öresutjämning och kursdifferenser
 • Bokföring av löner, sociala avgifter och personalskatter
 • Verifikationer
 • Internredovisning
 • Avstämning av konton
 • Bokföring med resultatenheter, projekt- och tilläggskoder
 • Rättelser av fel
 • Leverantörsreskontra och kundreskontra
 • Resultaträkning och balansräkning - intäkter, kostnader, eget kapital och skulder
 • Associationsrätt – orientering i bolagsformerna

Del 2: Mindre bokslut, budget och introduktion av affärsjuridik

 • Bokslutsrutiner
 • Målet med bokslut – redovisningens syfte
 • Avskrivningar
 • Skatter – skillnad på skatter i de olika bolagsformerna
 • Analys av resultat- och balansräkning
 • Budget – likviditetsbudget och resultatbudget
 • Introduktion i affärsjuridik

Del 3: Bokföring Visma eEkonomi

 • Registrering av verifikationer
 • Betalning av kund- och leverantörsfakturor
 • Nya artiklar
 • Momsredovisning
 • Kreditfaktura
 • Skapa kontantfaktura
 • Kund- och leverantörsreskontra
 • Resultatenheter och kostnadsbärare
 • Löner
 • Periodiseringar av t.ex. hyra, försäkring
 • Delbetalning av fakturor

Vi kommer även gå igenom hur man i programmet:

 • Lägger till betalningspåminnelse
 • Lägger till attester
 • Skapar flera likadana fakturor vid t.ex. prenumerationer och medlemsavgifter

Del 4: Bokslut och Analys

 • Förarbetet inför bokslut
 • Arbetsgången vid bokslut
 • Avskrivningar
 • Periodiseringsfonder
 • Överavskrivningar
 • Periodiseringar – interimer tex. förutbetald hyra, förutbetald försäkring, upplupna räntor, upplupna semesterlöneskulder, upplupna intäkter
 • Skatteplanering
 • Skatteberäkning
 • Fördjupad analys av resultat- och balansräkning
 • Kassaflödesanalys
 • Företagsanalys såsom nyckeltal för tillväxt, likviditet, soliditet och lönsamhet

Förkunskaper

Diplomerad Redovisningsassistent passar både dig som nybörjare i bokföring och redovisning och dig som behöver fräscha upp dina kunskaper, då vi börjar från grunden.

Undervisning och upplägg

Utbildningens studietakt motsvarar 22 % av heltidsstudier. Utbildningen pågår under 17 veckor och omfattar 134 lärarledda timmar, därutöver förväntas du avsätta ytterligare ungefär 4 timmar per vecka för egenstudier.

Arbetssätt

Diplomerad Redovisningsassistent är en praktisk utbildning. Du befäster dina kunskaper med papper och penna innan du tillämpar och tränar i datormiljö. </>
Vi använder oss av Zoom. I god tid innan kursstarten kommer du få instruktioner om hur du går tillväga för att använda programmet.
Kursen kräver tillgång till dator med kamera, mikrofon och högtalare samt internetuppkoppling.
Du deltar i kursen på angiven dag och tid.

Heldagar, tentamenstillfällen och kursuppehåll

Heldagar kl. 09:00-16:00:

 • v. 11, tisdagen den 14/3
 • v. 12, tisdagen den 21/3

Tentamenstillfälle:

 • v. 20, tisdagen den 16/5, kl. 09:00-13:30

Tillfälle för större arbete:

 • v. 26, tisdagen den 27/6, kl. 09:00-16:00

Utbildningen har följande uppehåll:

 • v. 14, påskuppehåll
 • v. 20, torsdagen den 18/5 (Kristihimmelfärds dag)
 • v. 23, tisdagen den 6/6 (nationaldagen)

(preliminära datum och tider som eventuellt kan komma att ändras).

Kurslitteratur/material

Kurslitteraturen ingår inte i kursavgiften, en kostnad på cirka 1600 kr tillkommer.
Kursen kräver tillgång till dator under Del 3: Bokföring Visma eEkonomi.

Vad är en diplomutbildning

Diplomutbildning är en längre utbildning som ger dig gedigna kunskaper och du får med dig ett diplom med ett betyg efter utbildningens avslut. I mitten av utbildningen genomförs en tentamen och i slutet av utbildningen ett större arbete med betygen icke godkänd, godkänd och väl godkänd.

Kompletterande prisinformation

Delbetalning är möjlig via vår betalningspartner Wally.

Utvecklingsmöjligheter

Vill du lära dig mer? Folkuniversitetet i Malmö erbjuder även:

 • Företagsekonomi grund Distans Live
 • Diplomerad HR-koordinator Distans Live

Kursledare

Charlotte Fana

"Jag har världens roligaste jobb! Varje dag får jag träffa motiverade deltagare som har olika erfarenheter och delge dom mina kunskaper inom ekonomiområdet."

Ekonomen Charlotte Fana är utbildad inom Ekonomi och Juridik på Lunds universitet och har pedagogisk utbildning från Blekinge tekniska högskola. Sedan 15 år tillbaka undervisar hon i ekonomi på Folkuniversitetet i Malmö.

Charlotte Fana

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Malmö

regionsyd@folkuniversitetet.se

Kursperiod
2 mar 2023 - 27 jun 2023
Tisdag, Torsdag
Antal tillfällen
33
Första tillfället
tor 2 mar 2023 kl 13:00-16:00
 • tis 7 mar 2023 kl 09:00 - 12:00
 • tor 9 mar 2023 kl 13:00 - 16:00
 • tis 14 mar 2023 kl 09:00 - 16:00
 • tor 16 mar 2023 kl 13:00 - 16:00
 • tis 21 mar 2023 kl 09:00 - 16:00
 • tor 23 mar 2023 kl 13:00 - 16:00
 • tis 28 mar 2023 kl 09:00 - 12:00
 • tor 30 mar 2023 kl 13:00 - 16:00
 • tis 11 apr 2023 kl 09:00 - 12:00
 • tor 13 apr 2023 kl 13:00 - 16:00
 • tis 18 apr 2023 kl 09:00 - 12:00
 • tor 20 apr 2023 kl 13:00 - 16:00
 • tis 25 apr 2023 kl 09:00 - 12:00
 • tor 27 apr 2023 kl 13:00 - 16:00
 • tis 2 maj 2023 kl 09:00 - 12:00
 • tor 4 maj 2023 kl 13:00 - 16:00
 • tis 9 maj 2023 kl 09:00 - 12:00
 • tor 11 maj 2023 kl 13:00 - 16:00
 • tis 16 maj 2023 kl 09:00 - 13:30
 • tis 23 maj 2023 kl 09:00 - 12:00
 • tor 25 maj 2023 kl 13:00 - 16:00
 • tis 30 maj 2023 kl 09:00 - 12:00
 • tor 1 jun 2023 kl 13:00 - 16:00
 • tor 8 jun 2023 kl 13:00 - 16:00
 • tis 13 jun 2023 kl 09:00 - 12:00
 • tor 15 jun 2023 kl 13:00 - 16:00
 • tis 20 jun 2023 kl 09:00 - 12:00
 • tor 22 jun 2023 kl 13:00 - 16:00
 • tis 27 jun 2023 kl 09:00 - 16:00
Studietimmar
134
Kurs-ID
400116
Pris
29750 kr