Diplomerad Redovisningsassistent Distans Live

Plats Distans

En diplomutbildning online där du självständigt får lära dig hur du jobbar med den löpande bokföringen med datorstöd och hur du upprättar ett större bokslut. Du lär dig även göra budget och upprätta kassaflödesanalyser och nyckeltalsberäkningar.

Boka nu

”Jag jobbade extra inom vården och var samtidigt hemma med småbarn under utbildningstiden. Det var tack vare det flexibla upplägget som jag fick ihop det. Direkt efter utbildningen fick jag jobb som ekonomiassistent på Swedish Space Corporation”,  Tibel Al Chammas, kursdeltagare 2023.

 

Mål

Utbildningens mål är att ge dig kunskaper så att du självständigt kan utföra den löpande bokföringen och redovisningen med datorn som hjälp i samtliga bolagsformer.
Du lär dig förstå och tala med korrekta ekonomiska termer.
Du kan genomföra bokslut med:

 • Avskrivningar
 • Periodiseringsfonder
 • Överavskrivningar
 • Skatter
 • Periodiseringar – Interimer tex. förutbetald hyra, förutbetald försäkring, upplupna räntor, upplupna semesterlöneskulder, upplupna intäkter.

Du får förståelse för sambandet mellan bokslutet och den löpande bokföringen.
Du lär dig utföra budget, kassaflödesanalyser och analyser av resultat- och balansräkning.
Du lär dig även hantera nyckeltalsberäkningar och leverantörs- och kundreskontra.

Kursinnehåll

Del 1: Bokföring grund och fördjupning

 • Ekonomiska begrepp
 • Bokföringslagen
 • Externredovisning
 • Kontoplanen – Vilka konton hör till resultat- respektive balansräkning
 • Konteringar
 • Löpande bokföring
 • Bokföring av in- och utgående moms
 • Momsdeklaration och momsredovisning till skatteverket
 • Bokföring av kreditfakturor, öresutjämning och kursdifferenser
 • Bokföring av löner, sociala avgifter och personalskatter
 • Verifikationer
 • Internredovisning
 • Avstämning av konton
 • Bokföring med resultatenheter, projekt- och tilläggskoder
 • Rättelser av fel
 • Leverantörsreskontra och kundreskontra
 • Resultaträkning och balansräkning - intäkter, kostnader, eget kapital och skulder
 • Associationsrätt – orientering i bolagsformerna

Del 2: Mindre bokslut, budget och introduktion av affärsjuridik

 • Bokslutsrutiner
 • Målet med bokslut – redovisningens syfte
 • Avskrivningar
 • Skatter – skillnad på skatter i de olika bolagsformerna
 • Analys av resultat- och balansräkning
 • Budget – likviditetsbudget och resultatbudget
 • Introduktion i affärsjuridik

Del 3: Bokföring Visma eEkonomi

 • Registrering av verifikationer
 • Betalning av kund- och leverantörsfakturor
 • Nya artiklar
 • Momsredovisning
 • Kreditfaktura
 • Skapa kontantfaktura
 • Kund- och leverantörsreskontra
 • Resultatenheter och kostnadsbärare
 • Löner
 • Periodiseringar av t.ex. hyra, försäkring
 • Delbetalning av fakturor

Vi kommer även gå igenom hur man i programmet:

 • Lägger till betalningspåminnelse
 • Lägger till attester
 • Skapar flera likadana fakturor vid t.ex. prenumerationer och medlemsavgifter

Del 4: Bokslut och Analys

 • Förarbetet inför bokslut
 • Arbetsgången vid bokslut
 • Avskrivningar
 • Periodiseringsfonder
 • Överavskrivningar
 • Periodiseringar – interimer tex. förutbetald hyra, förutbetald försäkring, upplupna räntor, upplupna semesterlöneskulder, upplupna intäkter
 • Skatteplanering
 • Skatteberäkning
 • Fördjupad analys av resultat- och balansräkning
 • Kassaflödesanalys
 • Företagsanalys såsom nyckeltal för tillväxt, likviditet, soliditet och lönsamhet

Förkunskaper

Diplomerad Redovisningsassistent passar både dig som nybörjare i bokföring och redovisning och dig som behöver fräscha upp dina kunskaper, då vi börjar från grunden.

Arbetssätt

Diplomerad Redovisningsassistent är en praktisk utbildning. Du befäster dina kunskaper med papper och penna innan du tillämpar och tränar i datormiljö. 
Vi använder oss av Zoom. I god tid innan kursstarten kommer du få instruktioner om hur du går tillväga för att använda programmet.
Kursen kräver tillgång till dator med kamera, mikrofon och högtalare samt internetuppkoppling.
Du deltar i kursen på angiven dag och tid.

 

Kurslitteratur/material

Kurslitteraturen ingår inte i kursavgiften. 
Kursen kräver tillgång till dator under Del 3: Bokföring Visma eEkonomi.

Vad är en diplomutbildning

Diplomutbildning är en längre utbildning som ger dig gedigna kunskaper och du får med dig ett diplom med ett betyg efter utbildningens avslut. I mitten av utbildningen genomförs en tentamen och i slutet av utbildningen ett större arbete med betygen icke godkänd, godkänd och väl godkänd.

Kompletterande prisinformation

Delbetalning är möjlig via vår betalningspartner Wally.

Utvecklingsmöjligheter

Vill du lära dig mer? Folkuniversitetet i Malmö erbjuder även:

 • Företagsekonomi grund Distans Live
 • Diplomerad HR-koordinator Distans Live

Kursledare

Charlotte Fana

"Jag har världens roligaste jobb! Varje dag får jag träffa motiverade deltagare som har olika erfarenheter och delge dom mina kunskaper inom ekonomiområdet."

Ekonomen Charlotte Fana är utbildad inom Ekonomi och Juridik på Lunds universitet och har pedagogisk utbildning från Blekinge tekniska högskola. Sedan 15 år tillbaka undervisar hon i ekonomi på Folkuniversitetet i Malmö.

Charlotte Fana

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Malmö

kundservice.syd@folkuniversitetet.se

Kursperiod
13 sep 2024 - 14 feb 2025
Fredag
Antal tillfällen
24
Första tillfället
fre 13 sep 2024 kl 09:00-14:45
 • fre 20 sep 2024 kl 09:00 - 14:45
 • fre 27 sep 2024 kl 09:00 - 14:45
 • fre 4 okt 2024 kl 09:00 - 14:45
 • fre 11 okt 2024 kl 09:00 - 14:45
 • fre 18 okt 2024 kl 09:00 - 14:45
 • fre 25 okt 2024 kl 09:00 - 14:45
 • fre 1 nov 2024 kl 09:00 - 14:45
 • fre 8 nov 2024 kl 09:00 - 14:45
 • fre 15 nov 2024 kl 09:00 - 14:45
 • fre 22 nov 2024 kl 09:00 - 14:45
 • fre 29 nov 2024 kl 09:00 - 14:45
 • fre 6 dec 2024 kl 09:00 - 14:45
 • fre 13 dec 2024 kl 09:00 - 14:45
 • fre 17 jan 2025 kl 09:00 - 12:00
 • fre 24 jan 2025 kl 09:00 - 12:00
 • fre 31 jan 2025 kl 09:00 - 12:00
 • fre 7 feb 2025 kl 09:00 - 12:00
 • fre 14 feb 2025 kl 09:00 - 12:00
Studietimmar
134
Kurs-ID
408226
Pris
29750 kr