Diplomerad Ekonomiassistent Distans Live

Plats Distans

Diplomerad Ekonomiassistent är en onlineutbildning för dig som självständigt vill kunna utföra löpande bokföring och redovisning med datorstöd i Visma. Du lär dig även göra budget, enklare bokslut och analyser.

Boka nu

Mål

Utbildningens mål är att ge dig kunskaper så att du självständigt kan utföra den löpande bokföringen och redovisningen med datorn som hjälp i samtliga bolagsformer. Du lär dig förstå och tala med korrekta ekonomiska termer.
Du kan genomföra enklare bokslut med periodiseringar, avskrivningar, skatter och får förståelse för sambandet med bokslutet och den löpande bokföringen. Du lär dig även utföra budget och analyser av resultat- och balansräkning.

Kursinnehåll

Del 1: Bokföring grund och fördjupning

 • Ekonomiska begrepp
 • Bokföringslagen
 • Externredovisning
 • Kontoplanen – Vilka konton hör till resultat- respektive balansräkning
 • Konteringar
 • Löpande bokföring
 • Bokföring av in- och utgående moms
 • Momsdeklaration och momsredovisning till skatteverket
 • Bokföring av kreditfakturor, öresutjämning och kursdifferenser
 • Bokföring av löner, sociala avgifter och personalskatter
 • Verifikationer
 • Internredovisning
 • Avstämning av konton
 • Bokföring med resultatenheter, projekt och tilläggskoder
 • Rättelser av fel
 • Leverantörsreskontra och kundreskontra
 • Enklare bokslut
 • Resultaträkning och balansräkning - intäkter, kostnader, eget kapital och skulder
 • Associationsrätt – orientering i bolagsformerna

Del 2: Mindre bokslut och analyser, budget och introduktion av affärsjuridik

 • Bokslutsrutiner – arbetsgången vid bokslut
 • Målet med bokslut – redovisningens syfte
 • Bokslut
 • Periodiseringar
 • Avskrivningar
 • Skatter – skillnad på skatter i de olika bolagsformerna
 • Analyser av siffrorna i resultaträkningen och balansräkningen
 • Budget – likviditetsbudget och resultatbudget
 • Introduktion i affärsjuridik

Del 3: Bokföring Visma eEkonomi

 • Registrering av verifikationer
 • Betalning av kund- och leverantörsfakturor
 • Nya artiklar
 • Momsredovisning
 • Kreditfaktura
 • Skapa kontantfaktura
 • Kund- och leverantörsreskontra
 • Resultatenheter och kostnadsbärare
 • Löner
 • Periodiseringar av t.ex. hyra, försäkring
 • Delbetalning av fakturor

Vi kommer även gå igenom hur man i programmet:

 • Lägger till betalningspåminnelse
 • Lägger till attester
 • Skapar flera likadana fakturor vid t.ex. prenumerationer och medlemsavgifter

Förkunskaper

Diplomerad Ekonomiassistent passar både dig som nybörjare i bokföring och dig som behöver fräscha upp dina kunskaper då vi börjar från grunden.

Undervisning och upplägg

Utbildningens studietakt motsvarar 20 % av heltidsstudier. Utbildningen pågår under 13 veckor och omfattar 90 lärarledda timmar, därutöver förväntas du avsätta ytterligare ungefär 3,5 timmar per vecka för egenstudier.

Arbetssätt

Diplomerad Ekonomiassistent är en praktisk utbildning. Du befäster dina kunskaper med papper och penna innan du tillämpar och tränar i datormiljö.
Vi använder oss av Zoom. I god tid innan kursstarten kommer du få instruktioner om hur du går tillväga för att använda programmet.
Kursen kräver tillgång till dator med kamera, mikrofon och högtalare samt internetuppkoppling.
Du deltar i kursen på angiven dag och tid.

Utbildningen ges på fredagar kl. 09:00-14:45.
Kursuppehåll: v.13, v.19 och v. 23. 

Observera att diplomeringstillfället är i vecka 24, den 14/6 , kl. 09:00-13:30.

(preliminära datum och tider som eventuellt kan komma att ändras).

Vad är en diplomutbildning

En diplomutbildning är en längre utbildning som ger dig gedigna kunskaper och du får med dig ett diplom med ett betyg efter utbildningens avslut. I slutet av utbildningen, genomförs en tentamen med betygen icke godkänd, godkänd och väl godkänd.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen ingår inte i kursavgiften, en kostnad på cirka 460 kr tillkommer. Med reservation för förändring. 

Kursen kräver tillgång till dator under Del 3: Bokföring Visma eEkonomi.

Kompletterande prisinformation

Delbetalning är möjlig via vår betalningspartner Wally.

Utvecklingsmöjligheter

Vill du lära dig mer? Folkuniversitetet i Malmö erbjuder även:

 • Bokslut 
 • Nyckeltal och analys
 • Företagsekonomi grund

Kursledare

Charlotte Fana

"Jag har världens roligaste jobb! Varje dag får jag träffa motiverade deltagare som har olika erfarenheter och delge dom mina kunskaper inom ekonomiområdet."

Ekonomen Charlotte Fana är utbildad inom Ekonomi och Juridik på Lunds universitet och har pedagogisk utbildning från Blekinge tekniska högskola. Sedan 15 år tillbaka undervisar hon i ekonomi på Folkuniversitetet i Malmö.

Charlotte Fana

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Malmö

regionsyd@folkuniversitetet.se

Kursperiod
1 mar 2024 - 14 jun 2024
Fredag
Antal tillfällen
13
Första tillfället
fre 1 mar 2024 kl 09:00-14:45
 • fre 8 mar 2024 kl 09:00 - 14:45
 • fre 15 mar 2024 kl 09:00 - 14:45
 • fre 22 mar 2024 kl 09:00 - 14:45
 • fre 5 apr 2024 kl 09:00 - 14:45
 • fre 12 apr 2024 kl 09:00 - 14:45
 • fre 19 apr 2024 kl 09:00 - 14:45
 • fre 26 apr 2024 kl 09:00 - 14:45
 • fre 3 maj 2024 kl 09:00 - 14:45
 • fre 17 maj 2024 kl 09:00 - 14:45
 • fre 24 maj 2024 kl 09:00 - 14:45
 • fre 31 maj 2024 kl 09:00 - 14:45
 • fre 14 jun 2024 kl 09:00 - 13:30
Studietimmar
90
Kurs-ID
405570
Pris
19750 kr