Utbildningar till ekonomiassistent

Utbildningar för dig som vil bli ekonomiassistent. Du lär dig utföra det löpande arbetet på en ekonomiavdelning ochkommer även kunna delta i bokslutsarbetet och den ekonomiska uppföljningen.

Folkuniversitetet erbjuder längre ekonomiutbildning för dig som vill ha en bra grundutbildning inom ekonomi som ger möjlighet att arbeta med bokföring på en ekonomiavdelning. Diplomerade ekonomiassistenter kan arbeta inom såväl det lilla privata företaget som inom en myndighet eller en förvaltning.


15 resultat

15 resultat

Diplomerad Ekonomiassistent

Diplomerad ekonomiassistent

Diplomerad Ekonomiassistent (termin 1)

Diplomerad ekonomiassistent

Diplomerad ekonomiassistent

Diplomerad ekonomiassistent

Diplomerad ekonomiassistent

Diplomerad ekonomiassistent

Ekonomiassistent på plats/online

Diplomerad ekonomiassistent - intro