Diplomerad Redovisningsekonom

Plats Stockholm

Diplomerad redovisningsekonom är utformad för dig som självständigt vill kunna arbeta med företagets bokförings- och redovisningssystem.

Boka reservplats

OBS!DENNA DIPLOMKURS SOM GÅR PÅ FREDAGAR ÄR FULLBOKAD-ENDAST RESERVPLATSER KVAR.
DET FINNS PLATSER KVAR PÅ DIPLOMERAD REDOVISNINGSEKONOM SOM GÅR PÅ ONSDAGAR MED SAMMA UPPLÄGG START 23/9.

Utbildningen kommer att bedrivas i lektionssal under förutsättning att detta går. Om vi inte har någon möjlighet till detta med anledning av Corona kommer utbildningen att ske på distans.

Mål

Utbildningens mål är att ge dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna hantera:

  • Löpande bokföringsrutiner
  • Redovisning av skatter och avgifter
  • Reskontrabevakning
  • Avskrivningar och värderingsfrågor
  • Upprättandet av bokslut och deklaration
  • Analyser av företagets verksamhet med olika nyckeltal

Innehåll

Utbildningen Diplomerad redovisningsekonom pågår under en termin och avslutas med ett diplomarbete.

Redovisning

Vi fördjupar kunskaperna om bokföring. Du lär dig om företagens bokförings- och skattskyldighet. Vi går igenom lagar och regler, framför allt Bokföringslagen och Årsredovisningslagen. Du får även en djupare förståelse för sambandet mellan resultat- och balansräkning.

Bokslut

Utbildningen ger dig insikt om sambandet mellan löpande bokföringsarbete och upprättat bokslut. Vi går igenom bokföringsprinciper och metoder vid periodiseringar, värdering och redovisning av omsättnings- och anläggningstillgångar, liksom beräkning och redovisning av årets skatt. Du får även kunskaper om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver.

Översiktligt

Under utbildningen går vi dessutom igenom ekonomiska grundbegrepp, olika företagsformer och om företagsdeklarationer. Du lär dig de vanligaste nyckeltalen, enklare kassaflödesanalys och lite om skillnaderna mellan K2/K3. Vi behandlar även innehåll och krav vid upprättandet av årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).

Diplomarbete

Som avslutning på utbildningen genomför du ett diplomarbete. Under arbetet får du tillfälle att praktiskt pröva de teorier, metoder och verktyg som du har lärt dig under utbildningen.

Intyg och diplom

Intyg utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela avgiften är betald. Om du uppfyller dessa grundläggande krav och dessutom har godkända resultat på samtliga moment (tentor och diplomarbete) får du ett diplom som styrker din kompetens. Diplomeringen innebär således att du genomgått utbildningen med godkända resultat och visat att du tillgodogjort dig utbildningens syfte.

Förkunskapskrav

Inga formella förkuskaper krävs för utbildningen. Dock är det fördelaktigt om du har grundkunskaper i eller praktisk erfarenhet av bokföring.

Undervisningsform

Föreläsningar och diskussioner varvas med praktiska övningar. Viss undervisning sker med datorstöd. Programvara som används är SPCS Visma.

Upplägg

Undervisningen pågår under en termin på på fredagar kl. 9:00-16:00. Omfattningen är totaltt 180 studietimmar (1 studietimme=45 min).
Utbildningen kräver hemstudier mellan kurstillfällena.

Litteratur och material

Kurslitteraturen meddelas i utskick via mail inför kursstart och ingår inte i kursavgiften. Viktigt att du anger korrekt mailaddress.

Avgift

Avgiften kan betalas i sin helhet vid ett tillfälle eller delbetalas upp till fyra gånger utan extra kostnad. Om så önskas vänligen meddela detta i noteringsfältet vid din anmälan. Utbildningen berättigar inte till studiemedel utan går på deltid för att möjliggöra kombination med arbete eller andra studier. Om du behöver hjälp med finansiering av kursavgiften kan du vända dig till vår samarbetspartner Human Finans.
Observera att för diplomutbildningarna gäller speciella avbokningsregler, se länk nedan.

Avbokning

Observera att för diplomutbildningarna gäller speciella avbokningsregler, se länk nedan. Det är av största vikt att varje deltagare läser dessa. Vid frågor kontakta kundservice eller ämnesansvarig.

.

Kursledare

Marianne Holma

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
25 sep 2020 - 19 mar 2021
Fr 09:00 - 16:00
Tillfällen
20
Plats
Holländargatan 38, 11136 Stockholm
Visa på karta
Studietimmar
180
Kurs-ID
1071606
Pris
39950 kr