Diplomerad Redovisningsekonom

Plats Södertälje

Diplomerad redovisningsekonom är utformad för dig som självständigt vill kunna arbeta med företagets bokförings- och redovisningssystem.

Boka kursen nu

Mål

Utbildningens mål är att ge dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna hantera:
  • Löpande bokföringsrutiner
  • Redovisning av skatter och avgifter
  • Reskontrabevakning
  • Avskrivningar och värderingsfrågor
  • Upprättandet av bokslut och deklaration
  • Analyser av företagets verksamhet med olika nyckeltal

Innehåll

Utbildningen Diplomerad redovisningsekonom pågår under två terminer och avslutas med ett diplomarbete.

Redovisning

Vi fördjupar kunskaperna om bokföring. Du lär dig om företagens bokförings- och skattskyldighet. Vi går igenom lagar och regler, framför allt Bokföringslagen och Årsredovisningslagen. Du får även en djupare förståelse för sambandet mellan resultat- och balansräkning.

Bokslut

Utbildningen ger dig insikt om sambandet mellan löpande bokföringsarbete och upprättat bokslut. Vi går igenom bokföringsprinciper och metoder vid periodiseringar, värdering och redovisning av omsättnings- och anläggningstillgångar, liksom beräkning och redovisning av årets skatt. Du får även kunskaper om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver.

Översiktligt

Under utbildningen går vi dessutom igenom ekonomiska grundbegrepp, olika företagsformer och om företagsdeklarationer. Du lär dig de vanligaste nyckeltalen, enklare kassaflödesanalys och lite om skillnaderna mellan K2/K3. Vi behandlar även innehåll och krav vid upprättandet av årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).

Diplomarbete

Som avslutning på utbildningen genomför du ett diplomarbete. Under arbetet får du tillfälle att praktiskt pröva de teorier, metoder och verktyg som du har lärt dig under utbildningen.

Intyg och diplom

Intyg utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela avgiften är betald. Om du uppfyller dessa grundläggande krav och dessutom har godkända resultat på samtliga moment (tentor och diplomarbete) får du ett diplom som styrker din kompetens. Diplomeringen innebär således att du genomgått utbildningen med godkända resultat och visat att du tillgodogjort dig utbildningens syfte.

Förkunskapskrav

Inga formella förkuskaper krävs för utbildningen. Dock är det fördelaktigt om du har grundkunskaper i eller praktisk erfarenhet av bokföring.

Undervisningsform

Föreläsningar och diskussioner varvas med praktiska övningar. Viss undervisning sker med datorstöd. Programvara som används är SPCS Visma.

Upplägg

Undervisningen pågår under två terminer. Kursen avslutas i april/maj 2023. Omfattningen är totaltt 180 studietimmar (1 studietimme=45 min). Utbildningen kräver hemstudier mellan kurstillfällena.

Litteratur och material

Kurslitteraturen meddelas i utskick via mail inför kursstart och ingår inte i kursavgiften. Viktigt att du anger korrekt mailaddress.

Avgift

Delbetalning/avbetalning är möjlig för dig som deltagare. Detta väljer ni aktivt i samband med att betallänken skickas ut till er. Utbildningen berättigar inte till studiemedel utan går på deltid för att möjliggöra kombination med arbete eller andra studier.

Avbokning

Observera att för diplomutbildningarna gäller speciella avbokningsregler, se länk nedan. Det är av största vikt att varje deltagare läser dessa. Vid frågor kontakta kundservice eller ämnesansvarig.

Kursledare

Temesgen Sibhatu

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Södertälje

info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Tid
04 okt 2022 - 16 maj 2023
Ti 09:30 - 14:30
Tillfällen
30
Plats
Storgatan 3, 15172 Södertälje
Visa på karta
Studietimmar
180
Kurs-ID
1113080
Pris
34000 kr