Kommande - Diplomerad Inköpare

Plats Karlstad

Till hösten planerar Folkuniversitetet att starta den på andra orter poppulära diplomutbildning även i Karlstad.

Boka kursen nu

Intresseanmälan för att få information om kommande utbildning.


Diplomerad Inköpare

Utbildningen ger dig en praktisk förståelse för hur du bör arbeta med inköp. Du lära dig att göra affärsmässiga inköp, hur du förhandlar, hur du väljer förhållningssätt till leverantörer och hur du gör inköpskalkyler och ekonomiska bedömningar.

Inköpare finns i samtliga branscher, i alla typer av företag och i offentliga organisationer. Utöver det rena inköpsyrket behöver ofta andra yrkeskategorier, t.ex. tekniker, ingenjörer och marknadsförare, kompetens inom inköp eftersom de ofta kommer i kontakt med inköpsfrågor i sin vardag. Att kombinera ditt ordinarie yrkeskunnande med inköpskompetens gör dig därför attraktivare på arbetsmarknaden.

Utbildningen vänder sig till inköpare, blivande inköpare, inköpsassistenter och andra som köper varor och tjänster. Utbildningen är lämplig både för dig som vill börja arbeta med inköp och dig som redan har viss erfarenhet av inköp.

Mål

Utbildningens mål är att ge dig de kunskaper och de förmågor som behövs för att
 • göra resurseffektiva och affärsmässiga inköp
 • göra leverantörsbedömningar och hantera samverkan med leverantörer
 • kunna tillämpa lagar och regelverk som berör inköp
 • göra inköpskalkyler och ekonomiska bedömningar
 • kunna genomföra förhandlingar med leverantörer

Innehåll

Utbildningen består av fem olika delkurser samt ett diplomarbete:
 • Affärsmässiga inköp
 • Affärsekonomi i inköpsarbete
t
 • Affärsjuridik
 • Logistik vid inköp
 • Förhandlingsteknik
 • Diplomarbete

Affärsmässiga inköp

I många företag svarar kostnaderna för köp av varor och tjänster för mer än hälften av de totala kostnaderna. Inköpsfunktionens roll är därför betydelsefull i många företag. Affärsmässiga inköp är en grundläggande kurs i inköp och ger dig en praktisk förståelse hur du bör arbeta med inköp i ditt företag.

Affärsekonomi i inköpsarbetet

Att hantera inköpen rätt bidrar till att förbättra företagets konkurrenskraft, lönsamhet och resultat. I denna delkurs får du en förståelse för sambandet mellan en organisations ekonomi och inköpsarbetet. Du får även kunskaper för att kunna avgöra vilka inköp som är mest fördelaktiga för företaget.

Leverantörer som går i konkurs eller ställer in sina leveranser kan orsaka kostnader för ditt företag. I denna kurs ger vi dig därför även de verktyg som du behöver för att undvika problem som är förknippade med leverantörers ekonomi.

Affärsjuridik

Denna kurs ger dig praktiska och teoretiska kunskaper inom den affärsjuridik som är kopplad till inköp. Både som säljare och inköpare är avtalsprocessen och reglerna kring köp väsentliga rättsområden. Den affärsjuridik som du kommer möta på denna kurs är just inriktad på dessa områden. Utöver avtalsrätt och köprätt går vi igenom hur juridiken kan användas för att förebygga tvister och översiktligt vad det finns för alternativ att lösa en tvist.

Förhandlingsteknik

Att vara en skicklig förhandlare handlar inte om att vinna eller förlora, utan att alltid nå bästa möjliga resultat. Det kan oftare än vi tror leda till något positivt för båda parter. I kursen får du lära dig de faktorer som starkast påverkar resultatet och som skiljer avslag från avslut.

Logistik vid inköp

Företag som arbetar aktivt med logistikförbättringar strävar efter att kvalitetssäkra att en produkt finns tillgänglig på rätt plats, vid rätt tidpunkt till en så låg kostnad som möjligt. I denna delkurs lär du dig att analysera vilka logistiska alternativ som är mest lämpliga för ett företag, eftersom ett effektivt och resurssnålt logistikupplägg med hög leveransservice är en stor konkurrensfördel i alla branscher

. Diplomarbete

Som avslutning på utbildningen genomför du ett diplomarbete. Under detta får du tillfälle att praktiskt använda teorier, metoder och verktyg som har lärts ut under utbildningen. För att få godkänt visar du att du tillgodogjort dig utbildningens syfte.

Upplägg

I kurserna varvas teori med praktiska övningar och gemensamma genomgångar. Utbildningen gör uppehåll i undervisningen under de sedvanliga skolloven.

Litteratur och material

Litteraturen till ekonomipasset meddelas inför kursstart ocht ingår ej i kursavgiften. Kompendier/studiematerial ingår i övriga delmoment.

Intyg och diplom

Kursintyg utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela avgiften är betald. Efter godkänt resultat på diplomarbetet får du dessutom ett diplom som styrker din kompetens. Diplomeringen innebär att du genomgått utbildningen med godkänt resultat och visat att du tillgodogjort dig utbildningens syfte.

Avgift

Avgiften kan delbetalas upp till fyra gånger under höstterminen utan extra kostnad. Om så önskas vänligen meddela detta i noteringsfältet vid din anmälan.

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet Karlstad. Tel: 054 - 19 58 48

kundcenter.vast@folkuniversitetet.se

Tid
Ej fastställt
Tillfällen
30
Plats
Älvgatan 3, 65225 Karlstad
Visa på karta
Studietimmar
93
Kurs-ID
1047200
Pris
24000 kr