Bokslut och analys

Plats Kalmar

Vi har kurserna för dig som vill få ny kunskap inom ekonomi eller förnya och fördjupa den du har. Oavsett om det är för privat bruk, för det egna företaget eller för arbetet.

Boka kursen nu

Mål

Målet är att lära sig att upprätta bokslut och förstå företagets ekonomiska rapporter.

Förkunskaper

Du bör behärska grunderna i bokföring.

Kursinnehåll

  • Avstämning
  • periodisering
  • värdering
  • bokslutsdispositioner
  • årsredovisning m.m.
Efter kursen ska du själv kunna upprätta ett bokslut för ett mindre företag, samt kunna tolka och förstå ett bokslut

.

Kurslitteratur

Bokslutet från början, Johansson, Johansson & Sandell, Liber. Kostnad för litteratur cirka 665:-.
Kurslitteraturen kommer att finnas på plats vid första tillfället att köpa av oss, kostnaden faktureras sedan.

Medverkande

Jan-Åke Steen

Har du frågor?

Kontakta Louise Eriksson

louise.eriksson@folkuniversitetet.se

Tid
Ej fastställt
Ti 17:30 - 20:00
Tillfällen
10
Plats
Kaggensgatan 42, 39232 Kalmar
Visa på karta
Studietimmar
30
Kurs-ID
1073126
Pris
3795 kr