Diplomerad Redovisningsekonom Distans Live

Plats Distans

Distansutbildning för dig som vill kunna arbeta med företagets bokförings- och redovisningssystem och är även en lämplig grund för att som redovisningskonsult arbeta med kunduppdrag i egenskap av egenföretagare.

Boka kursen nu

Kursen hålls helt på distans i ett digitalt klassrum. Samtliga dletagare är online samtidigt tillsammans med kursledaren. Allt du behöver är din dator eller surfplatta

Förkunskapskrav

Gärna grundkunskaper i eller praktisk erfarenhet av bokföring.

Mål


Utbildningens mål är att ge dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna hantera:
  • Löpande bokföringsrutiner
  • Redovisning av skatter och avgifter
  • Reskontrabevakning
  • Budgetering och kalkyleringsprocesser
  • Avskrivningar och värderingsfrågor
  • Upprättandet av bokslut och deklaration
  • Analyser av företagets verksamhet med olika nyckeltal

Innehåll

Utbildningen Diplomerad redovisningsekonom är upplagd på två terminer och består av fem olika delkurser och avslutas med ett examensarbete.

Redovisning, grund

Introduktion av ekonomiska grundbegrepp och olika företagsformer, affärsredovisning, löneadministration samt dagbokföringen.

Redovisning, fortsättning

Här får du en djupare förståelse för olika områden som bokföringsteknik, lönehantering, skattelagstiftning, budgetering och kalkylering samt ekonomisk administration.

Bokslut och företagsvärdering

Detta moment ger dig förståelse för sambandet mellan det löpande bokföringsarbetet och ett upprättat årsbokslut samt att du aktivt kan utföra vanligen förekommande analyser av ett årsbokslut.

Internredovisning och deklaration

Under detta moment lär du dig att hantera de flesta ekonomifunktioner. Vi jobbar med flera olika tillämpningsövningar och case samt företagsdeklarationer. Du får också en översikt av olika rättsområden; som avtalsrätt, krediträtt samt ärendehanteringen vid obestånd och konkurs, och svensk skatterätt.

Diplomarbete och intyg

Intyg utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela avgiften är betald. Om du uppfyller dessa grundläggande krav och dessutom har godkända resultat på samtliga moment (tentor och diplomarbete) får du ett diplom som styrker din kompetens. Diplomeringen innebär således att du genomgått utbildningen med godkända resultat och visat att du tillgodogjort dig utbildningens syfte.

Undervisningsform

Föreläsningar och diskussioner varvas med praktiska övningar.

Upplägg

Undervisningen pågår under två terminer och omfattar totalt 180 studietimmar (1 studietimme = 45 min). Utbildningen har 6 schemalagda studietimmar i veckan som sker online.

Litteratur och Material

Kurslitteratur ingår ej.

Övrigt

All undervisning sker online - ni ser och hör varandra hela tiden. Information om vilket program vi använder kommer inom kort. Tillgång till laptop eller surfplatta samt headset är en förutsättning att ta del av kursen

Kursavgift

Avgiften kan delbetalas upp till fyra gånger per termin utan extra kostnad.

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Södertälje

info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Tid
05 okt 2020
Må 16:00 - 21:00
Tillfällen
30
Studietimmar
180
Kurs-ID
1071793
Pris
33500 kr