Diplomerad redovisningsekonom Distans Live

Plats Distans

Diplomerad redovisningsekonom är utformad för dig som självständigt vill kunna arbeta med företagets bokförings- och redovisningssystem.

Boka kursen nu

Mål

Målet med kursen är att du ska bli en diplomerad redovisningsekonom och få en helhetsförståelse för området redovisning. Efter kursen ska du ha tillräckliga kunskaper och förståelse för att kunna hantera:

 • Löpande bokföringsrutiner
 • Produkt-, besluts- och investeringskalkyler
 • Redovisning av skatter
 • Skatterätt och handelsrätt
 • Reskontrabevakning
 • Avskrivningar och värderingsfrågor
 • Upprättande av bokslut och deklaration
 • Analys av företagets verksamhet med olika nyckeltal
 • Viss budgetering

Kursinnehåll

Kursen består utav två delar. Du kan välja att endast gå ena delen. Anmälan sker då på kurssidan för diplomerad ekonomiassistent.

Har du gått del 1 tidigare i någon form är det möjligt att anmäla sig endast till del 2. Detta kräver uppvisande av utfärdat diplom för ekonomiassistent.

Kursen är inriktad så att du ska få praktisk kunskap som du ska kunna använda ute i arbetslivet efter avslutad kurs.

Del 1 – består av kursen diplomerad ekonomiassistent.

 • Bokföring och redovisning
 • Bokföring i programmet Visma 500
 • Bokslut och årsredovisning, delvis i Visma Bokslut

Se mer utförlig kursbeskrivning under kursen Diplomerad ekonomiassistent.

Del 2 – är en påbyggnadskurs som leder till diplomerad redovisningsekonom.

Redovisning
Du får fördjupade kunskaper inom bokföring. Du lär dig om företagens bokförings- och skattskyldighet. Vi går igenom lagar och regler, framför allt Bokföringslagen och Årsredovisningslagen. Du får även en djupare förståelse för sambandet mellan resultat- och balansräkning. En del handlar om kalkylering och hur det kan vara användbart i redovisningsarbetet. Dessutom får du lära dig om budgetering och hur den informationen används av olika funktioner i företaget.

Bokslut
Utbildningen ger dig insikt om sambandet mellan löpande bokföringsarbete och upprättat bokslut. Vi går igenom olika principer inom bokföring och metoder vid periodiseringar, värdering och redovisning av omsättnings- och anläggningstillgångar, liksom beräkning och redovisning av årets skatt. Du får även kunskaper om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver.

Översiktligt
Under utbildningen går vi dessutom igenom ekonomiska grundbegrepp, olika företagsformer och om företagsdeklarationer. Vi diskuterar även begreppet ekonomi och vad det innefattar. Allt för att du ska få en holistisk kunskap som kan appliceras i olika arbetssituationer. Vad skiljer Sverige från andra länder när det kommer till bokföring och redovisning? Om du har en utbildning från ett annat land får du lära dig vad begreppen heter på svenska och vilka regler som är specifika för Sverige.

Diplomarbete
Som avslutning på utbildningen genomför du ett diplomarbete som sedan följs upp av ett seminarium. Under arbetet får du tillfälle att praktiskt pröva de teorier, metoder och verktyg som du har lärt dig under utbildningen. Arbetet ska visa på att du kan se samband mellan olika delar och har en djupare förståelse för området. Arbetet görs individuellt och bedöms av kursledaren. Seminariet ger möjlighet att påvisa ytterligare kunskap genom diskussion kring ämnet.

Förkunskapskrav

Inga formella förkunskaper krävs för utbildningen. Dock är det fördelaktigt om du har grundkunskaper i, eller praktisk erfarenhet av bokföring.

Intyg och diplom

Intyg utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela avgiften är betald. Om du uppfyller dessa grundläggande krav och dessutom har godkända resultat på samtliga moment (tentamina och diplomarbete) får du ett diplom som styrker din kompetens. Diplomeringen innebär således att du genomgått utbildningen med godkända resultat och visat att du tillgodogjort dig utbildningens syfte.

Upplägg

Undervisningen pågår under två terminer och består av två delar. Omfattningen på utbildningen är totalt 180 studietimmar (1 studietimme=45 min).

Utbildningen kräver egna studier mellan kurstillfällena.

Undervisningen genomförs på distans via Zoom. Du behöver ha tillgång till dator med headset, kamera och internetuppkoppling.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen ingår inte i kursavgiften.

Kursledare

Jan-Åke Steen

”Startar man företag vill man bli RIK brukar jag säga lite på skoj och det har en tendens att fastna i deltagarnas minne. R=I-K: Resultatet är lika med Intäkterna minus Kostnaderna.”

Jan-Åke har examen från universitet i både ekonomi och engelska samt flera års erfarenhet av att utbilda inom båda ämnena. Hos Folkuniversitetet är han kursledare inom ekonomi på både kvällskurser och diplomutbildningar.

Han tycker att det är viktigt att deltagarna får en holistisk kunskap inom ekonomi om det så gäller en kvällskurs i bokföring eller en längre diplomkurs. På Jan-Åkes kurser får du kunskaper som du sedan kan använda i riktiga situationer i ditt arbete.

Jan-Åke Steen

Har du frågor?

Kontakta Sanna Krizmanic

sanna.krizmanic@folkuniversitetet.se

Tid
26 sep 2022 - 13 mar 2023
Må 09:00 - 12:00
To 09:00 - 12:00
Tillfällen
45
Studietimmar
180
Kurs-ID
1136979
Pris
39995 kr