Diplomerad Kvalitetschef Distans Live

Plats Distans

En diplomutbildning för dig som vill kunna arbeta som kvalitetsansvarig inom både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn och aktivt driva arbetet från analys till förbättringsaktiviteter. Kursen ges på distans.

Boka kursen nu
Denna kurs ges på distans och vi träffas i det digitala klassrummet, förutom de två sista kursdagarna då vi träffas på plats i Göteborg.

Den moderna kvalitetschefen har en central roll i utvecklingsarbetet i alla verksamheter. Kvalitetsarbetet berör alla i företaget. Den syn på kvalitetsutveckling som utbildningen vill förmedla omfattar styrning och utveckling av företagets samtliga processer med syfte att öka kundtillfredställelsen. Utbildningen fokuserar på hur resultat åstadkoms och hur det mäts. Vi diskuterar också alternativ till klassisk kvalitetsstyrning, till exempel kompetensstyrning, som möjliggör en minskad mängd dokumentation.

Folkuniversitetet genomför utbildningen i samarbete med Ramboll.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som önskar en mer stabil grund för att leda kvalitetsarbetet i en organisation. Du kan vara relativt ny i rollen som kvalitetschef eller kvalitetssamordnare, men du kan också ha jobbat ett tag och känna att du behöver en djupare förståelse inom området.

Mål

Efter godkänd utbildning ska du kunna arbeta som kvalitetschef eller kvalitetssamordnare inom både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. Du ska aktivt kunna driva arbetet från analys av övergripande kundkrav till metodiska förbättringsaktiviteter.

Innehåll

Kvalitet ur ett systemperspektiv
Kvalitetsledningssystemet är grunden för ett systematiskt angreppsätt att skapa nöjdare kunder. Att kunna tolka ISO 9001 och att ha ett processangreppssätt utgör en viktig grund för ett modernt kvalitetstänkande. Urval av innehåll:

 • ISO 9001 – en överblick
 • Principer för kvalitetsledning
 • Processtyrning
 • Målstyrning
 • Styrning genom kompetens
 • Processrevision
 • Kvalitet i tjänsteproduktion
 • Kvalitet i försäljningsarbete
 • Inköp och leverantörsutveckling
 • Utvecklingsprocesser
 • Värdeskapande revisioner
 • Integrera kvalitetsarbetet med miljö- och arbetsmiljöarbetet

Förändringsarbete och ledarskap
System och verktyg är mycket bra men betyder inget om inte vilja och motivation finns hos berörda medarbetare. Urval av innehåll:

 • Lean Production
 • Lean administration
 • Toyota som förebild
 • Värdeskapande arbete
 • Resurseffektivitet kontra flödeseffektivietet
 • Projektbaserat förbättringsarbete
 • Förändringar och ledarskap

Verktygslådan
Det finns en rad av kvalitetsverktyg varav flera är mycket enkla att tillämpa. Urval av innehåll:

 • Statistiska metoder
 • Metoder för felsökning - grundorsaksanalys
 • FMEA, riskanalyser
 • Värdeflödesanalys
 • Ordning & reda 5S/2S
 • Nulägesanalyser
 • Standardiserat arbetssätt
 • Visualisering

Arbetssätt

Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar. Mindre övningar kommer att genomföras på det egna företaget som hemuppgift mellan utbildningstillfällena. För att bli diplomerad krävs minst 75 % närvaro samt godkänt resultat på en avslutande tentamen som genomförs vid sista tillfället.

Omfattning

10 heldagar (90 studietimmar). Utbildningen pågår nov-mars och är uppdelad på fem träffar, två dagar vardera:

 • Tillfälle 1: 9-10 nov 2021
 • Tillfälle 2: 1-2 dec 2021
 • Tillfälle 3: 26-27 jan 2022
 • Tillfälle 4: 23-24 feb 2022
 • Tillfälle 5: 23-24 mars 2022

Första och andra dagen vid varje tillfälle, kl 08:30-16:30.

Sista anmälningsdag

20 oktober 2021. Det går även att anmäla sig efter 20 oktober om det finns platser kvar.

Kursledare

Anders Haraldsson, konsult inom kvalitets- och produktionstekniska frågor.

Johan Sund, konsult inom områdena miljö, kvalitet, arbetsmiljö och energi.

Deltagare berättar

”När jag gick diplomutbildningen var jag helt ny på mitt företag som kvalitets- och miljösamordnare. Efter utbildningen fick jag mer grundtänk och förståelse för vad mitt arbete handlar om." Isabella, Diplomerad kvalitetschef

”Jag arbetar som kvalitetschef och har haft mycket nytta av utbildningen. Jag har sedan utbildningen till exempel drivit igenom en FSSC 22000-certifiering." Johnny, Diplomerad kvalitetschef

Kursledare

Johan Sund

– Att arbeta med kvalitet innebär att utveckla hela företagets verksamhet. För att driva ett framgångsrikt kvalitetsarbete krävs också att man har en förmåga att engagera såväl ledningen som medarbetare i en verksamhet. Kommunikation, enkelhet och delaktighet är nyckelbegrepp för mig.

Johan Sund är konsult inom områdena miljö, kvalitet, arbetsmiljö och energi.

Kvalitet? Det sysslar inte jag med! Det sköter han som är kvalitetsansvarig!” Reaktionen är inte ovanlig och när jag själv i början kom i kontakt med begreppet Kvalitet så hade jag en väldigt stelbent bild av en industri som bara kontrollerar om produkten har rätt utseende. När jag sedan började arbeta inom området insåg jag att det inkluderar så otroligt mycket mer.

Att arbeta med kvalitet innebär att utveckla hela företagets verksamhet.  För att driva ett framgångsrikt kvalitetsarbete krävs också att man har en förmåga att engagera såväl ledningen som medarbetare i en verksamhet. Kommunikation, enkelhet och delaktighet är nyckelbegrepp för mig.

Det jag gillar mest med utbildningar är att det verkligen utvecklar mig på alla plan. Varje deltagare har olika förväntningar och det är en utmaning att ha ett innehåll och en pedagogik som passar alla. Dessutom så lär jag mig otroligt mycket på att ta del av deltagarnas erfarenheter. Ibland undrar jag vem som egentligen lär sig mest, jag eller deltagarna?

Johan Sund

Anders Haraldsson

– Jag har de senaste 20 åren hjälpt över 250 företag/organisationer att bli bättre och effektivare både vad gäller högre kvalitet och att utnyttja resurserna effektivare. Mitt stora intresse är att se människor utvecklas och vara delaktiga i att bli bättre på det man sysslar med - det är ju det som är förbättringsarbete.

Anders Haraldsson är konsult/utbildare inom områden kvalitet och Lean Production med specialitet förbättringsarbete.

– Jag går gärna in i en organisation för att se var hindren finns. Det har ingen betydelse om man jobbar på ett privat företag, en offentlig myndighet eller om man tillverkar en produkt eller tjänst så är förbättringsarbetet viktigt.

– Privat är jag en "normal Svensson" med familj, villa, bil och vovve. En del av mig är att vara effektiv och målmedveten och det utnyttjar jag på min fritid genom att försöka slå så få slag som möjligt på golfbanan och ibland lyckas jag.

Anders Haraldsson

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet Göteborg Tel: 031 - 10 65 52

kundcenter.vast@folkuniversitetet.se

Tid
09 nov 2021 - 24 mar 2022
Tillfällen
10
Studietimmar
90
Kurs-ID
1107800
Pris
40950 kr