Bokslut AMNI Distans Live FULLBOKAD

Plats Distans

Bokföringskursen vänder sig till dig som är nybörjare inom bokföring och vill kunna sköta den löpande bokföringen i en enskild firma eller på en ekonomiavdelning. Du får förståelse för BAS-kontoplanen, balans- och resultaträkning

Boka reservplats

Riksdagen har beslutat att tillföra studieförbunden medel för att erbjuda kompetensutveckling för vuxna, som påverkats av coronapandemin. Kursen är kostnadsfri, men du betalar eventuellt kursmaterial själv.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som blivit eller riskerar att bli korttidspermitterad, varslad eller arbetslös och som är mellan 18 och 64 år. Du får endast delta i en (1) av de kurser som vi erbjuder kostnadsfritt. För att anmäla dig måste du uppge svenskt personnummer alternativt EU/EES medborgarskap samt vara bosatt i Sverige.

Förkunskaper

Du bör behärska grunderna i bokföring.

Mål

Målet är att lära sig att upprätta bokslut och förstå företagets ekonomiska rapporter.

Kursinnehåll

  • Avstämning
  • periodisering
  • värdering
  • bokslutsdispositioner
  • årsredovisning m.m.

Efter kursen ska du själv kunna upprätta ett bokslut för ett mindre företag, samt kunna tolka och förstå ett bokslut.

Kursmaterial

Kursmaterial: Bokslutet från början : fakta- och övningsbok (Rolf Johansson, Christer Johansson, Niklas Sandell) + Bokslutet från början : lösningar (Rolf Johansson, Christer Johansson, Niklas Sandell). Kursmaterial betalas av dig som kursdeltagare.

Vi använder oss av Zoom. I god tid innan kursstarten kommer du få instruktioner om hur du går tillväga för att använda programmet.

Kursen kräver tillgång till dator med kamera, mikrofon och högtalare samt internetuppkoppling.Vi använder oss av Zoom. I god tid innan kursstarten kommer du få instruktioner om hur du går tillväga för att använda programmet.

Kursen kräver tillgång till dator med kamera, mikrofon och högtalare samt internetuppkoppling.

Särskilda anmälningsvillkor

Kursen är kostnadsfri men du förbinder dig att fullfölja kursen om du inte avanmält dig senast en vecka före kursstart. Vi kommer att ta ut en avbokningsavgift på 500 kr om du inte deltar på minst hälften av kurstillfällena.


Se alla AMNI-kurser och läs mer

Kursledare

Jan-Åke Steen

”Startar man företag vill man bli RIK brukar jag säga lite på skoj och det har en tendens att fastna i deltagarnas minne. R=I-K: Resultatet är lika med Intäkterna minus Kostnaderna.”

Jan-Åke har examen från universitet i både ekonomi och engelska samt flera års erfarenhet av att utbilda inom båda ämnena. Hos Folkuniversitetet är han kursledare inom ekonomi på både kvällskurser och diplomutbildningar.

Han tycker att det är viktigt att deltagarna får en holistisk kunskap inom ekonomi om det så gäller en kvällskurs i bokföring eller en längre diplomkurs. På Jan-Åkes kurser får du kunskaper som du sedan kan använda i riktiga situationer i ditt arbete.

Jan-Åke Steen

Har du frågor?

Kontakta Louise Eriksson

louise.eriksson@folkuniversitetet.se

Tid
01 jun 2021 - 13 jul 2021
Ti 12:15 - 14:30
To 12:15 - 14:30
Tillfällen
13
Studietimmar
39
Kurs-ID
1101737
Pris
0 kr