Diplomerad ekonomiassistent Distans Live

Plats Distans

Diplomerad ekonomiassistent är utbildningen för dig som vill kunna utföra det löpande arbetet på en ekonomiavdelning och även delta i bokslutsarbetet och den ekonomiska uppföljningen.

Boka kursen nu

Mål

Utbildningens mål är att ge dig de kunskaper och de förmågor som behövs för att utföra det löpande arbetet på en ekonomiavdelning såsom kund- och leverantörsreskontra, avstämningar och kreditbedömningar, att aktivt kunna delta i bokslutsarbetet och den ekonomiska uppföljningen.

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper inom ekonomi. Den passar dels dig som är nybörjare inom området och dels dig som arbetar med ekonomi men som behöver större förståelse och sammanhang.

Kursinnehåll

Bokföring och redovisning, 30 lektionstimmar
 • Bokföringens grunder
 • Ekonomiska begrepp
 • Löpande bokföring
 • Kontoplan och kontering
 • Försäljning och inköp
 • Bokföring av in- och utgående moms
 • Momsdeklaration och momsredovisning
 • Bokföring av löner, sociala avgifter och personalskatter
 • Leverantörs- och kundreskontra
 • Periodiseringar
 • Avstämningar och rättelser av fel

Bokföring i Visma 500, 19 lektionstimmar
 • Konteringsmallar
 • Registrering av verifikationer
 • Skillnad på balans- och resultatkonton
 • Avstämningar och rapporter från bokföringen
 • Momsredovisning
 • Registervård och säkerhetskopiering

Bokslut och årsredovisning, delvis i Visma Bokslut, 39 lektionstimmar
 • Redovisningens syfte
 • Extern och intern redovisning
 • Bokföringslagen och årsredovisningslagen
 • Avstämningar
 • Periodisering
 • Värdering av omsättnings- och anläggningstillgångar
 • Skatter och kapital
 • Bokslutsplanering
 • Årsredovisningen
 • Förvaltningsberättelse
 • Resultat- och balansräkning
 • Finansieringsanalys
 • Revisionsberättelse

Kursinformation

 • Utbildningen avslutas med en tentamen.
 • Programmet Visma Administration 500 kan laddas ner utan kostnad för användning under kursen.
 • Vi förbehåller oss rätten att skjuta upp eller ställa in kursen vid för få antal anmälningar.
 • En lektionstimme är 45 minuter.
 • Delbetalning är möjlig om så önskas, meddela detta vid anmälan.
 • Undervisningen sker i studiecirkelform i enlighet med Folkuniversitetets pedagogiska grundsyn. Det innebär att de enskilda deltagarnas önskemål och förutsättningar står i centrum. Undervisningen planeras i dialog mellan kursledare och deltagare.

Vad är en diplomutbildning

Diplomutbildning är en längre utbildning som ger dig mer gedigna kunskaper än vanliga kurser och du får med dig ett diplom med ett betyg efter utbildningens avslut. Diplomutbildningarna är omfattande och kräver en större studieinsats av dig som deltagare. Under utbildningens gång, eller i slutet av utbildningen, genomförs en tentamen och/eller ett projektarbete med betygen icke godkänd, godkänd och väl godkänd.

Kompl prisinfo

Kurslitteratur tillkommer. Litteratur som används under kursen:
Bokföring från början samt Bokslutet från början, Johansson, Johansson & Sandell, Liber. Visma Administration 500. Kostnad för litteratur är cirka 1500:-.

Vi använder oss av Zoom. I god tid innan kursstarten kommer du få instruktioner om hur du går tillväga för att använda programmet.

Du behöver tillgång till dator med kamera, headset samt internetuppkoppling.

Kursledare

Louise Bergenrup

Jag är egenföretagare (kostrådgivare & Livsstilsinspiratör) samt deltidsanställd så som Controller, och tycker att det är perfekt att kombinera dessa båda jobb med att vara kursledare på Folkuniversitetet. Detta för att ta exempel från verkligheten när jag undervisar.

Jag drivs av den enorma glädjen i att lära ut! Det är glädjen i att vara en del av det livslånga lärandet, som gör att jag fortsätter som kursledare i företagsekonomi år efter år.

Varje grupp är unik, och utbildningen tar form tillsammans med eleverna. Det är fantastiskt att följa eleverna från det första tillfället då de säger ”jag fattar ingenting, det här är rena grekiskan”, till sista gången då polletten trillat ner. Det är en fantastisk resa!

Louise Bergenrup

Har du frågor?

Kontakta Gunilla Olsson

gunilla.olsson@folkuniversitetet.se

Tid
19 apr 2021 - 24 jun 2021
Må 09:00 - 12:00
To 09:00 - 12:00
Tillfällen
22
Studietimmar
90
Kurs-ID
1082841
Pris
19995 kr