Redovisning 2, Distans

Plats Distans

Läs Redovisning 2 på distans med löpande intag för varje enskild elev. OBS! Notera att privatpersoner inte kan erhålla betyg i våra kurser. Se text nedan.

Boka nu

Kurserna på Vuxengymnasium på distans är utformade för många olika behov. Du kan lägga upp dina studier utifrån din egen tid, läsa när det passar dig och själv bestämma när du vill avsluta kursen inom angiven tid. Detta innebär stora möjligheter till kombinationer av studier, arbete och andra sysselsättningar.

Gymnasiepoäng
100p

Förkunskaper
Om du avser att gå för betyg måste du ha godkänt betyg i Redovisning 1, Företagsekonomi 2 eller motsvarande kunskaper.
Siktar du på kursbevis utan betyg bör du ändå ha samma förkunskaper.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

   • Redovisningsprinciper samt lagar, normer och praxis som styr redovisningens utformning.
   • Registrering av olika typer av affärshändelser med hjälp av kontoplan.
   • Värdering av tillgångar och skulder.
   • Olika typer av periodiseringar samt resultatregleringar med hjälp av bokslutsdispositioner.
   • Bokslut, beskattning och revision i olika företagsformer samt räkenskapsanalys.
   • Årsredovisningens innehåll och funktion.
   • Identifiering och analys av redovisningsproblem. Metoder för att strukturera och lösa redovisningsproblem.
   • Datorbaserat redovisningssystem. I samband med det behandlas säkerhets- och kontrollfrågor förknippade med databehandling.

Betyg
Om en juridisk person (en organisation/företag men inte s.k. enskild firma) beställer och betalar för kursen ingår möjligheten att genomföra ett slutprov till betyg för en tilläggskostnad. Elever som läser mot betyg ska i samband med anmälan skicka in personbevis och kopia på gymnasiebetyg (eller liknande). Den juridiska personen ska skicka in en s.k. "Betygsbeställning" som man kan ladda ner från vår hemsida: Betygsbeställning
Övriga deltagare kan ansöka om prövning hos Vuxenutbildningen i en kommun och på så sätt erhålla betyg. Kontakta Vuxenutbildningen i lämplig kommun för mer information.

Kurslitteratur 
Se allmänna litteraturlistan på vår hemsida: Kurslitteratur

Kostnad
4390 kr inkl. moms. Eventuell kostnad för kurslitteratur tillkommer.

Övrigt
Kursen startar när betalningen av kursavgiften är registrerad hos oss. OBSERVERA att det kan ta upp till två veckor innan vi ser att betalningen är gjord. Från kursstart har du sex månader på dig att avsluta kursen. Se FAQ för svar på de vanligaste frågorna.

Kursledare

Ej Fastställd

Antal tillfällen
99
Första tillfället
kl -
Studietimmar
100
Kurs-ID
307372
Pris
4390 kr