Musikalkurser

Älskar du musikalerna från West End och Broadway? Sång, teater och dans - allt ingår i det som kallas musikal eller musikalteater.

Musikalkurs på Folkuniversitetet

Musikal är en teaterform som startade och växte fram främst i USA och England under 1900-talets första hälft.

Musikalkurs på Folkuniversitetet