Musikalkurser

Älskar du musikalerna från West End och Broadway? Sång, teater och dans - allt ingår i det som kallas musikal eller musikalteater.

Musikalkurs på Folkuniversitetet

Musikal är en teaterform som startade och växte fram främst i USA och England under 1900-talets första hälft.

Musikalkurs på Folkuniversitetet

13 resultat

13 resultat

Familjeföreställning: Suzannes servering - Lördag

Familjeföreställning: Suzannes servering - Torsdag

Familjeföreställning: Suzannes servering - Måndag

Livat Artistkollo 2022 vecka 26 (Åkersberga)

Familjeföreställning: Suzannes servering - Söndag

Familjeföreställning: Suzannes servering - Onsdag

Familjeföreställning: Suzannes servering - Tisdag

Sång och Dans 4-5 år Marie Hagenfeldt

Sång och Dans 7-8 år Marie Hagenfeldt

Sång och Dans 4-5 år Marie Hagenfeldt