Musikalkurser

Älskar du musikalerna från West End och Broadway? Sång, teater och dans - allt ingår i det som kallas musikal eller musikalteater.

Musikalkurs på Folkuniversitetet

Musikal är en teaterform som startade och växte fram främst i USA och England under 1900-talets första hälft.

Musikalkurs på Folkuniversitetet

18 resultat

18 resultat

Mini-musikalarna 10-15 år

Sång och Dans 3 år Marie Hagenfeldt

Sång och Dans 4-5 år Marie Hagenfeldt

Sång och Dans 7-8 år Marie Hagenfeldt

Sång och Dans 5-6 år Marie Hagenfeldt

Sång och Dans 4-5 år Marie Hagenfeldt

Cabary Nyårsrevy 2022

Cabary Nyårsrevy 2022

Cabary Nyårsrevy 2022

Cabary Nyårsrevy 2022