Jazz - tre onsdagar

Plats Örebro

För att delta i denna studiecirkel krävs medlemskap i Örebro Senioruniversitet. Förra årets jazzcirklar blev mycket uppskattade och i vår ger vi en fortsättning, både för nya och gamla deltagare. Första dag för anmälan är onsdagen den 18 december.

Boka kursen nu
Tema Musik
Håkan Nyqvist har frilansat i över 40 år som trumpetare och hornist i Sverige och Europa, är bl.a. bandledare i välkända Whispering Band.
Så här beskriver Håkan innehållet:
Vi fortsätter att lyssna på jazzmusik från den enorma tillgången på inspelat material.

Jag vill anknyta till tidigare lyssningar och ge lyssnaren uppslag till eget lyssnande på musik som inte är så välbekant såväl som den jazz som känns igen.

Jag vill gå igenom vissa teoretiska begrepp för att öka upplevelsen och förståelsen av musiken t.ex. rytm, melodi, harmoni. Vad är en musikalisk form?

Kom gärna med förslag på spörsmål som vi kan diskutera.

Att jämföra svenska jazzmusiker med utländska musiker i dagens musikliv och lyssna på föregångarna och deras förebilder.

Vi kan hitta intressanta ämnen att diskutera med utgångspunkt från det vi lyssnar på.

Hur mycket har en musikalisk förebild påverkat en musikers uttryckssätt?

Finns det en skillnad mellan nutida europeisk jazz och den amerikanska?

Finns det ett kvinnligt uttryckssätt och ett manligt?

Ta gärna med egen fika till pausen!

En anmälan till alla tre gångerna. Kostnad: 300 kr
För information, kontakta Åke Jöneby, 0705- 69 97 99 eller ake.joneby@telia.com

Kursledare

Håkan Nyqvist

Har du frågor?

Kontakta Åke Jöneby

ake.joneby@telia.com

Tid
22 jan 2020 - 25 mar 2020
On 14:00 - 16:00
Tillfällen
3
Plats
Jordgatan 6, 70223 Örebro
Visa på karta
Studietimmar
6
Kurs-ID
1049750
Pris
300 kr