Kurser i piano

Här har vi samlat pianokurser för dig som vill lära dig spela ett av världens vackraste och mest användbara instrument.

Kurser i piano

Piano är ett mångsidigt instrument som både kan användas till komp och solospel inom de flesta musikstilar. Dessutom är piano ett pedagogiskt instrument som ger en bra musikalisk förståelse eftersom man väldigt lätt kan se hur melodier och ackord är uppbyggda. Pianot används i många olika musikstilar och det är möjligt att gå från piano till övriga klaviaturinstrument.

Kurser i piano

32 resultat

32 resultat

Pianogrupp 8-10 år, nybörjarkurs

Pianogrupp 16 år och uppåt, forts 1

Pianogrupp 12-14 år, nybörjarkurs

Pianogrupp 16 år och uppåt, forts 2

Piano, enskild undervisning vt23

Pianogrupp 8-10 år, nybörjarkurs

Ackomponjera din sång med piano, löpande kursstart

Piano - individuell undervisning

Sång eller piano, enskild undervisning eller duo

Den lilla valsens öden och äventyr - En klingande resa i tid och rum