Kurser i musikteori

Musikteori eller musiklära är läran om musikens uppbyggnad.

Kurser i musikteori

Lär dig de teoretiska grunderna för att kunna utvecklas praktiskt i ditt musicerande. Även kurser i gehör och harmonilära ingår i ämnet musikteori.

Kurser i musikteori

""

1 resultat

1 resultat