Fiol - Enskild undervisning

Plats Umeå

Fiol eller violin är sedan sexton- och sjuttonhundratalet ett av de vanligaste musikinstrumenten. Ett vackert instrument, men som allt annat i livet kräver sin utveckling och träning. Är du nyfiken på att börja spela fiol?

Boka kursen nu
På våra fiolkurser gör våra lärare och elever upp om nivån för fiolspelandet tillsammans. Våra lärare och pedagoger lägger stor vikt vid personlig utveckling och målsättning med sitt spelande. Du får lära känna och ta hand om din fiol och tillsammans med din lärare övar du både i spelteknik inom olika stilar, men också improvisation. Som elev får du gärna komma med egna önskemål på låtar du vill spela.

Barn tillsammans med en målsman
Yngre barn vill vi gärna har med en förälder under lektionerna. Detta är viktigt för att du som förälder ska kunna se vad vi gör på fiollektionerna och därmed lättare kunna hjälpa och stötta dott barn med övandet hemma. Vi erbjuder dessutom föräldra-barn duo, där en vuxen och ett barn spelar tillsammans.

Gehör och notläsning
Eftersom fiol är ett instrument som kräver ett bra gehör så arbetar vi mycket med olika gehörsövningar. Våra yngre elever lär sig ofta spela utan noter från början, eftersom att våra lärare tidigt arbetar med intonering och gehör från starten. Hos våra äldre elever brukar vi arbeta med en blandning av gehör och notspel, där vi även arbetar med en grundläggande musikteori, med inriktning på att kunna spela ihop med andra instrument.

Genres och kompositioner
Vi spelar en blandning av svenska visor, folkmusik och enklare klassiska stycken. Ibland brukar vi även försöka skapa någon egen enkel komposition.

DUO Undervisning
DUO-undervisning innebär att ni spelar två stycken tillsammans med er lärare. Tillsammans får ni vägledning och stöd av er lärare, samtidigt som ni tar inspiration och utvecklas av varandra.
• Enskild undervisning - 8 lektioner, 30 minuter/vecka, 2,995:- (inklusive moms)
• Duo undervisning - 10 lektioner, 45 minuter/vecka, 2,195:-

Kursledare
Våra mycket omtyckta fiolpedagoger är utbildade och har många års erfarenhet av fiolundervisning. Vi lägger stor vikt vid pedagogisk kunskap och erfarenhet.

Kursledare

Janna-Li Janke

Har du frågor?

Kontakta Peter Wester

peter.wester@folkuniversitetet.se

Tid
03 feb 2022 - 24 mar 2022
To 18:10 - 18:40
Tillfällen
8
Plats
Döbelnsgatan , 90330 Umeå
Visa på karta
Studietimmar
8
Kurs-ID
1126767
Pris
2995 kr