Tangokurser

Tangon är en uttrycksfull pardans på stark framväxt i hela Europa.

Tangon kombinerar stil och rymt med känsla och temperament och sätter alltid kommunikationen mellan de dansande i centrum. Det är inte svårt att börja – men svårt att sluta dansa tango.


""

0 resultat