Modern/nutida dans, fridans

Modern dans, nutida dans och fridans är närbesläktade dansstilar. I England och USA kallas modern dans för Contemporary, vilket betyder "nutida".

A group of young Dancers in a dancing studio performing during rehearsal

Dansen är nydanande och ofta experimentell, den främjar kreativiteten och uttrycksförmågan samtidigt som den bygger upp styrka.

A group of young Dancers in a dancing studio performing during rehearsal

38 resultat

38 resultat

Prova på Contemporary

Prova på: Contemporary/Acro 7-9 år Max Edsbrand

Prova på: Contemporary 9-12 år N/F Camilla Wiehen

Contemporary 13-16 Intermediate Matilda Johansson

Contemporary/Acro 13 + Beg/Int Max Edsbrand

Handstands & Flexibility 16+ All levels

Contemporary 20+ Adv. Martina Rubensson

Contemporary 16+ Int. Maria Pihl

Contemporary jazz 13-16 F1

Modern dans (N)