Modern/nutida dans, fridans

Modern dans, nutida dans och fridans är närbesläktade dansstilar. I England och USA kallas modern dans för Contemporary, vilket betyder "nutida".

A group of young Dancers in a dancing studio performing during rehearsal

Dansen är nydanande och ofta experimentell, den främjar kreativiteten och uttrycksförmågan samtidigt som den bygger upp styrka.

A group of young Dancers in a dancing studio performing during rehearsal

41 resultat

41 resultat

Somatisk rörelse, improvisation och dansande för den erfarne rörelseutövaren

Gaga/People OPEN with Emma Rozgoni

75 min Showjazz 60+ All levels OPEN med Helen Arnesen Lind

Contemporary Jazz 16+ Int SCENKURS med Anna Hjärpe

Contemporary workshop with Johannes Wieland

Gaga/People OPEN with Emma Rozgoni

Contemporary jazz 5-6 år med Sherin Dengin

Gaga/Dancers OPEN with Emma Rozgoni

Yoga All levels with Yasemin Altan

Contemporary 13-16 år Int med Matilda Johansson