Modern/nutida dans, fridans

Modern dans, nutida dans och fridans är närbesläktade dansstilar. I England och USA kallas modern dans för Contemporary, vilket betyder "nutida".

A group of young Dancers in a dancing studio performing during rehearsal

Dansen är nydanande och ofta experimentell, den främjar kreativiteten och uttrycksförmågan samtidigt som den bygger upp styrka.

A group of young Dancers in a dancing studio performing during rehearsal

""

23 resultat

23 resultat

BA Wednesday Workshop - Contemporary 16+ Int/Adv OPEN med Julia Ehrstrand

Bollywood dans N

BA Wednesday Workshop - Contemporary Jazz 16+ Int/Adv OPEN med Yasemin Nilsson Altan

Handstands & Flexibility 13+ All levels OPEN med Josephina Purpura

60 min Gaga/People 16+ All Levels OPEN

Contemporary jazz F2

Contemporary 13+/vuxna N1

Contemporary 16+ Adv OPEN med Elisabeth Kindler-Abali

60 min Contemporary/acro 8-10 år N/F SCENKURS med Max Edsbrand

Contemporary jazz 13-16 år F1