Modern/nutida dans, fridans

Modern dans, nutida dans och fridans är närbesläktade dansstilar. I England och USA kallas modern dans för Contemporary, vilket betyder "nutida".

A group of young Dancers in a dancing studio performing during rehearsal

Dansen är nydanande och ofta experimentell, den främjar kreativiteten och uttrycksförmågan samtidigt som den bygger upp styrka.

A group of young Dancers in a dancing studio performing during rehearsal

36 resultat

36 resultat

Modern dans 25+ (N), Kortkurs

Modern Jazz (F)

Modern/contemporary nybörjare/forts vuxna

Contemporary 13-16 år Int Matilda Johansson

Contemporary 16+ Adv. Open John Young

Contemporary 16+ Int. Martina Rubensson

Contemporary 25+ Beginner Martina Rubensson

Contemporary 25+ Int/Adv. Martina Rubensson

Contemporary 60+ All levels Open

Contemporary 60+ Åsa Åström