Modern/nutida dans, fridans

Modern dans, nutida dans och fridans är närbesläktade dansstilar. I England och USA kallas modern dans för Contemporary, vilket betyder "nutida".

A group of young Dancers in a dancing studio performing during rehearsal

Dansen är nydanande och ofta experimentell, den främjar kreativiteten och uttrycksförmågan samtidigt som den bygger upp styrka.

A group of young Dancers in a dancing studio performing during rehearsal

25 resultat

25 resultat

Contemporary 13-16 Intermediate Matilda Johansson

Handstands & Flexibility 13+ All levels

Contemporary 20+ Adv. Martina Rubensson

Contemporary 16+ Int/adv. Maria Pihl OPEN

Contemporary jazz 13-16 F1

Contemporary 13-16 Beg 1-2 SCEN Maria Pihl

Floor & Contemporary Int 16+ Open Elin Ö

Contemporary 16+ Int/Adv Scen Elin Ö

Zumba fitness

Contemporary/Acro 10-12 N/F år Max Edsbrand