Modern/nutida dans, fridans

Modern dans, nutida dans och fridans är närbesläktade dansstilar. I England och USA kallas modern dans för Contemporary, vilket betyder "nutida".

A group of young Dancers in a dancing studio performing during rehearsal

Dansen är nydanande och ofta experimentell, den främjar kreativiteten och uttrycksförmågan samtidigt som den bygger upp styrka.

A group of young Dancers in a dancing studio performing during rehearsal

35 resultat

35 resultat

Modern dans (Forts)

Sportlov: Contemporary 13+ Beg med Max Edsbrand

Contemporary 13+/vuxna N1

Contemporary 6-8 år N med Camilla Wiehen

Contemporary jazz F1

Dans för Dig- Contemporary 15-19 år med Matilda Johansson

75 min Showjazz 60+ All levels OPEN med Helen Arnesen Lind

Contemporary Jazz 16+ Int SCENKURS med Anna Hjärpe

Contemporary jazz 5-6 år med Sherin Dengin

Contemporary 13-16 år Int med Matilda Johansson