Barndanskurser

I barndans få barnen utlopp för sin rörelse- och dansglädje.

Deltagare i barndanskurser

Under lekfulla former övar barnen dans, rörelse, rytmik och balans. Barndans ger en god grund för fortsatt dans men också för senare träning inom olika sporter. 

Deltagare i barndanskurser

""

39 resultat

39 resultat