Projektledning del 2

Plats Växjö

Denna kurs i Växjö är för dig som vill bli projektledare. Kursen går igenom projektledning på djupet med betoning på ledarskapet.

Boka kursen nu

Mål

Efter avslutad kurs har du kunskap om vad ett projekt är, hur ett projekt är organiserat och hur det dagliga arbetet för en projektledare ser ut i denna arbetsform. Du har:

  • kunskap om olika projektformer och de metoder, metodiker och processer som finns.
  • grundläggande kunskaper om kommunikation, förändringshantering, riskhantering, budgetering samt eskalering till projektägare och styrgrupp.
  • grundläggande kunskaper inom gruppdynamik och personprofilering och hur du kan ta tillvara på projektgruppens fulla potential.

Förkunskaper

Du ska ha gått kursen Projektledning del 1 innan du går denna kurs. Eventuellt kan motsvarande arbetslivserfarenhet tillgodoräknas. Kontakta Folkuniversitetet för hjälp med bedömning.

Kursinnehåll

Denna kurs är för dig som vill bli projektledare. Kursen guidar dig genom alla delar från start till avveckling av ett projekt utifrån projektledarens roll.

Båda kurserna projektledning del 1 och del 2 utgår från samma innehåll. I del 1 tittar vi på respektive del utifrån en projektdeltagares roll medan del 2 utgår från rollen som projektledare.

Undervisningen består av föreläsningar, berättelser från verkliga situationer, gruppdiskussioner och gruppövningar. Efter varje avslutat kurstillfälle ges sidhänvisningar till kursmaterialet för den som vill fördjupa sig mer. Kursledaren delar även mallar och verktyg som kan användas efter kursen.

Ur innehållet:

  • Initiering av projekt
  • Ekonomi, risk och kvalité
  • Kommunikation
  • Projekt på rätt kurs
  • Förändringsledning

Kursmaterial

Som kursmaterial används boken Projektledning av Bo Tonnquist. Boken och kursupplägget stödjer certifiering från intresseorganisationerna PMI och IPMA. Kostnaden för kurslitteratur ingår inte i kursavgiften.

Jimmy Vall

"Projekt som arbetsform är vanlig inom svenska företag, regioner och kommuner men också ett begrepp som används felaktigt många gånger. På mina kurser får du hjälp att reda ut begreppen."

Jimmy Vall har en gedigen bakgrund inom IT med över 20 års erfarenhet. Under åren har han både deltagit i och lett projekt till några av Sveriges mest välkända företag inom detaljhandel, energi, resor, livsmedel, försäkringar och fackförbund.

Han är en lugn norrlänning med ett pedagogiskt sinne och som gärna delar med sig av egna erfarenheter. Jimmy har en teknisk bakgrund med flera certifieringar från Microsoft. Dessutom är han vidare utbildad coach och skolad inom både IPMA och PMI som projektledare.

Jimmy Vall

Har du frågor?

Kontakta Sanna Krizmanic

sanna.krizmanic@folkuniversitetet.se

Tid
02 nov 2020 - 30 nov 2020
Må 18:00 - 20:30
Tillfällen
5
Plats
Lineborgsplan 11, 35233 Växjö
Visa på karta
Studietimmar
15
Kurs-ID
1077484
Pris
2995 kr