Projektledning del 1

Plats Växjö

Denna kurs i Växjö är för dig som ska börja arbeta i projekt eller har som mål att bli projektledare.

Boka kursen nu

Mål

Efter avslutad kurs har du kunskap om vad ett projekt är, hur ett projekt är organiserat och hur det dagliga arbetet i denna arbetsform ser ut. Du känner till:

  • de roller som vanligtvis finns i ett projekt samt vilket ansvar och vilka befogenheter respektive roll har
  • vanliga begrepp, metoder och verktyg inom arbetsformen.
  • och känner dig trygg med vad som förväntas av dig som projektmedlem.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs för denna kurs.

Kursinnehåll

Den här kursen är för dig som vill få en grundläggande introduktion till arbetsformen projekt. Denna del riktar sig både till de som ska arbeta i projekt som projektmedlemmar och de som på sikt kommer leda projekten som projektledare. För dig som vill leda projekt utgör denna kurs också grunden till påbyggnadskursen Projektledning del 2.

Båda kurserna projektledning del 1 och del 2 utgår från samma innehåll. I del 1 tittar vi på respektive del utifrån en projektdeltagares roll medan del 2 utgår från rollen som projektledare.

Undervisningen består av föreläsningar, berättelser från verkliga situationer, gruppdiskussioner och gruppövningar. Efter varje avslutat kurstillfälle ges sidhänvisningar till kursmaterialet för den som vill fördjupa sig mer. Kursledaren delar även mallar och verktyg som kan användas efter kursen.

Ur innehållet:

  • Projektförberedelser
  • Leda och arbeta i projekt
  • Avslut och effekthemtagning
  • Projektkontor och modeller
  • Projektorienterad verksamhet

Kursmaterial

Som kursmaterial används boken Projektledning av Bo Tonnquist. Boken och kursupplägget stödjer certifiering från intresseorganisationerna PMI och IPMA. Kostnaden för kurslitteratur ingår inte i kursavgiften.

Jimmy Vall

"Projekt som arbetsform är vanlig inom svenska företag, regioner och kommuner men också ett begrepp som används felaktigt många gånger. På mina kurser får du hjälp att reda ut begreppen."

Jimmy Vall har en gedigen bakgrund inom IT med över 20 års erfarenhet. Under åren har han både deltagit i och lett projekt till några av Sveriges mest välkända företag inom detaljhandel, energi, resor, livsmedel, försäkringar och fackförbund.

Han är en lugn norrlänning med ett pedagogiskt sinne och som gärna delar med sig av egna erfarenheter. Jimmy har en teknisk bakgrund med flera certifieringar från Microsoft. Dessutom är han vidare utbildad coach och skolad inom både IPMA och PMI som projektledare.

Jimmy Vall

Har du frågor?

Kontakta Sanna Krizmanic

sanna.krizmanic@folkuniversitetet.se

Tid
23 sep 2020 - 21 okt 2020
On 18:00 - 20:30
Tillfällen
5
Plats
Lineborgsplan 11, 35233 Växjö
Visa på karta
Studietimmar
15
Kurs-ID
1077609
Pris
2995 kr