Design Thinking - praktiskt case

Plats Stockholm

Denna kurs är en påbyggnad för dig som deltagiit i kursen Design Thinking, Distans. Under denna dag träffar du andra som gått kursen och genomför tillsammans ett övningscase. Kursen ges i klassrum.

Boka kursen nu

Under denna endagskurs får du som gått Folkuniversitetets distanskurs Design Thinking möjlighet att öva på innovationsmetoden Design Thinking i grupp med andra. Ni genomför ett verklighetslikt case och går igenom alla delar i processen Design Thinking.

För vem?

Dig som vill fördjupa och praktiskt prova dina kunskaper ytterligare efter distanskursen i Design Thinking.

Mål

Att ge ytterligare praktiska kunskaper om hur du använder metoden Design Thinking.

Innehåll

Under dagen genomför du i grupp (3-4 personer) med andra ett case. Ni går igenom alla faser för att skapa idéer utifrån djup användarförståelse. Istället för att utgå från ett problem och sen gå direkt på lösningen är det utifrån insikterna om användarna som idéer och lösningar utformas. Med praktiska arbetssätt som intervjuer, skissande, scenarios och prototyper experimenterar man sig fram emot en lösning.

Exempel på hur Design Thinking kan användas:

En entreprenör kan hitta nya idéer för tjänster eller produkter, eller nya strategier för att affärsutveckla med kundupplevelsen i centrum
En intraprenör kan ta fram nya produkter, utveckla befintliga eller stärka den egna innovations-kulturen genom att leda workshops med Design Thinking.
En projektledare eller medarbetare kan hitta nya sätt att lösa interna problem inom exempelvis arbetsrutiner, logistik eller internkommunikation.
En marknadsförare får verktyg för att lättare förstå kundens behov och upplevelser.
En tjänsteleverantör kan se över den så kallade kundresan i företaget och förbättra kundens upp-levelser.
En vård- och omsorgsgivare kan skapa rutiner och lösningar med utgångspunkt i brukarens eller patienten verklighet.

Helena Frisk

Helena Frisk är utbildad i innovationsutveckling och Design Thinking på OpenLab i Stockholm.

Helena är konsult och facilitator inom kreativt tänkande, designdrivet entreprenörskap och innovationsutveckling via egna företaget Creosa

Helena Frisk

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
06 nov 2020 - 06 nov 2020
Fr 09:00 - 16:00
Tillfällen
1
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 Stockholm
Visa på karta
Studietimmar
8
Kurs-ID
1076081
Pris
2275 kr