Design Thinking

Plats Stockholm

Lär dig hur du skapar nya innovativa lösningar, koncept eller affärsidéer med hjälp av metoden Design Thinking, som används av företag som Google och Apple men också alltmer av svenska företag.

Boka kursen nu

Kursen går ett kurstillfälle i veckan under tre veckor. Två halvdagar online följs av en heldag i klassrum.

För vem?

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av innovation, affärsutveckling och kreativ problemlösning. Du kanske är entreprenör, intraprenör, chef eller projektledare och vill använda Design Thinking för att stärka innovationsförmågan och bidra till nya resultat i din verksamhet.

Mål

Att ge kunskaper om vad Design Thinking innebär och hur du använder metoden. Efter kursen kommer du att kunna tillämpa Design Thinking på din arbetsplats, eller leda gruppövningar som stärker nytänkande och innovationsförmåga.

Innehåll

 • Metoden Design Thinking
 • Verkliga case – så används Design Thinking
 • Metodens sex olika faser – från start till mål
 • Att kommunicera idéer med prototyper, skisser och storytelling
 • Tjänstedesign och kundupplevelse – att använda Design Thinking för att utforma tjänster och förbättra kundresan
 • Verktygslåda för att utvärdera, analysera och testa idéer

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs.

Undervisningsform

De två inledande onlinepassen fokuserar mycket på teoretiska genomgångar. Genom att lära dig de teoretiska grunderna först har du en mycket bra bas inför den praktiska dagen i klassrum där ni i grupp arbetar med praktiska övningar. De praktiska övningarna handlar om att använda Design Thinking i verklighetsliknande case. I övningarna ingår bland annat att intervjua människor.

Datum

Kursen inleds med två halvdagar online (torsdagarna 13 och 20 oktober klockan 9-12). De följs av en heldag i våra lokaler i Stockholm torsdagen 27 oktober klockan 9-16.

Mer om Design Thinking

Intresset för Design Thinking har vuxigt stadigt, både bland företag och offentliga institutioner. Att metoden har blivit så populär beror på att den erbjuder ett strukturerat sätt att utforska det som är okänt och hitta kreativa lösningar på både nya och gamla problem. Här blandas kreativt idéarbete med analys och resultatinriktning, där förebilden är industridesignerns tankesätt och arbetsmetoder.

Design Thinking kan kortfattat beskrivas som en metod och process där du går genom olika faser för att skapa idéer utifrån djup användarförståelse. Det är utifrån insikterna om användarna som idéer och lösningsförslag utformas. Istället för att utgå från ett problem och gå direkt på lösningen, handlar det alltså om att förstå olösta behov och med praktiska metoder som skiss, scenarios och prototyper experimentera sig fram emot en lösning. Design Thinking handlar om optimism, lekfullhet och om att våga göra fel som en väg till fördjupat lärande. Metodens namn för tankarna till formgivning, men Design Thinking är snarare en strategi för att skapa lösningar utifrån vad som sker här och nu – hos användaren och i samtiden.

Under kursen får du djupdyka i designtänkandets olika delar. Du får lära dig hur du undersöker användares behov, analyserar fram kärnan av behoven, hittar radikala idéer och använder visuella tekniker såsom prototyper för att utveckla och testa idéer. Du får även lära dig metoder för urval och beslut, hur du kan utvärdera om en idé är värd att gå vidare med och hur du gör för att realisera en idé.

Exempel på hur Design Thinking kan användas:

 • En entreprenör kan hitta nya idéer för tjänster eller produkter, eller nya strategier för att affärsutveckla med kundupplevelsen i centrum
 • En intraprenör kan ta fram nya produkter, utveckla befintliga eller stärka den egna innovationskulturen genom att leda workshops med Design Thinking
 • En projektledare eller medarbetare kan, utifrån nya insikter när det gäller användarcentrerad innovation, hitta nya sätt att lösa interna problem inom exempelvis arbetsrutiner, logistik eller kommunikation.
 • En marknadsförare får verktyg för att lättare förstå kundens behov och upplevelser
 • En tjänsteleverantör kan se över den så kallade kundresan i företaget och förbättra kundens upplevelser av den aktuella tjänsten
 • En vård- och omsorgsgivare kan med hjälp av Design Thinking skapa rutiner och lösningar med utgångspunkt i brukarens eller patienten verklighet.

Kursmaterial

Kurskompendium, distribueras av kursledaren.

Citat från tidigare deltagare

"Väldigt bra upplagd kurs som fått mej att tänka nytt kring hur jag tar mej an innovationsarbete i mitt jobb. Engagerad och kunnig lärare."
"Kursen var utvecklande för mig på sätt jag inte hade tänkt mig!"
"Fantastisk kursledare!"

Kursledare

Helena Frisk

Helena Frisk är utbildad i innovationsutveckling och Design Thinking på OpenLab i Stockholm.

Helena är konsult och facilitator inom kreativt tänkande, designdrivet entreprenörskap och innovationsutveckling via egna företaget Creosa

Helena Frisk

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
13 okt 2022 - 20 okt 2022
To 09:00 - 16:00
To 09:00 - 12:00
Tillfällen
3
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 Stockholm
Visa på karta
Studietimmar
16
Kurs-ID
1141391
Pris
3675 kr