Projektledning, grundkurs

Plats Distans

Lär dig leda och utnyttja resurserna i ett projekt på ett optimalt sätt. Du får verktygen för att utveckla ett målstyrt och motiverande ledarskap.

Boka
/

Projekt är en samarbetsform som passar vår tid med dess krav på effektivitet, målstyrning och maximalt tillvaratagande av resurser. Många medarbetare deltar i projekt i roller som kan skilja sig mycket ifrån det arbete man dagligen gör. Projektarbete förbättras genom god planering, systematiserad och schemalagd uppföljning samt träning i samarbete och kommunikation. 

Målgrupp

Utbildningen är i första hand avsedd för dig som idag arbetar som projektledare eller står inför ett projektledarskap. Utbildningen är även intressant för dig som arbetar som deltagare i ett projekt. 

Mål

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper i projektarbete och ett projekts olika faser, med inriktning på både mjuka och hårda värden.

Innehåll

Tillfälle 1

 • Definition av projekt, när är projekt idealiskt?
 • Övergripande roller och funktioner
 • Projektets faser
 • Initiering av projekt – syfte och mål
 • Styrande dokument
 • Projektdirektiv – innehåll och krav

Tillfälle 2

 • Förstudie som eget projekt
 • Aktiviteter i förstudien
 • WBS, aktivitetslista, produktkrav, PBS och projektkrav
 • Prioritering av krav
 • Strukturering, milstolpeplan och nätplan

Tillfälle 3

 • Projektorganisation
 • Projektteamet
 • Roller och ansvar
 • Intressentanalys
 • Planering, tidplan och Ganttschema

Tillfälle 4

 • Riskanalys och hantering av åtgärder
 • Kvalitetshantering
 • Projektbudget och kostnadsposter
 • Kommunikationsplan
 • Projektplan
 • Projektgranskning
 • Genomförande, styrning och uppföljning
 • Projektmöten och effektiva möten
 • Avslut, utvärdering och avrapportering

Arbetssätt

Utbildningen baseras på en mix av föreläsningar, diskussioner och övningar via digitala kanaler.

Om kursledaren

Maria Sturedahl utbildar inom projektledning, mötesteknik, coachande förhållningssätt samt personlig och mental effektivitet. Hon har sin bakgrund i beteendevetenskapen och brinner för att stärka de människor hon har omkring sig. Maria söker alltid efter varje individs potential att bli sitt bästa jag och må bra.

Den gemensamma nämnaren i Marias kurser är att de på ett eller annat sätt ger dig verktyg och principer för att arbeta mer strukturerat och må bättre, och att vi ska vara hållbara som medarbetare och medmänniskor. Oavsett om det handlar om ett projekt som ska planeras, att få till ett effektivt möte eller att få andra att prestera sitt bästa.

Kontakta oss för mer information

031-10 65 77
foretag.gbg@folkuniversitetet.se


Pris exkl. moms

Boka
Tid
-
Tillfällen
4 tillfällen
Studietimmar
12
Pris
Grupp med max 14 deltagare: 36 000 kr