Projektledning, grund

Plats Göteborg

Lär dig leda och utnyttja resurserna i ett projekt på ett optimalt sätt. Du får verktygen för att utveckla ett målstyrt och motiverande ledarskap.

Boka
/

Projekt är en samarbetsform som passar vår tid med dess krav på effektivitet, målstyrning och maximalt tillvaratagande av resurser. Förmågan att som projektledare kunna ta ansvar för en större och unik arbetsuppgift, som är begränsad i tiden och som kräver en tillfällig organisation och ett målinriktat arbetssätt, efterfrågas allt oftare.

Ofta inser man dock inte att projektledarskapet på många punkter skiljer sig från ledarskapet i den traditionella linjen. Helhetsperspektiv saknas och begreppsförvirringen skapar oreda och missförstånd. Teamsammansättningen sker ibland utan kunskap och eftertanke. Projektarbetet förbättras genom god planering, systematiserad och schemalagd uppföljning samt träning i samarbete och kommunikation.

Den här kursen ger dig en förståelse för vad det innebär att arbeta som projektledare och att kunna leda och utnyttja resurserna i ett projekt på ett optimalt sätt. Vi tar dels fasta på de strukturer och verktyg som vi använder i projektarbetet och dels på utvecklingen av ett målstyrt och motiverande ledarskap. Momenten projektledning och allmänt ledarskap varvas under kursen.

Målgrupp

Utbildningen är i första hand avsedd för dig som idag arbetar som projektledare eller står inför ett projektledarskap men som inte har utbildning i projektledningsmetodik. Utbildningen är även intressant för dig som arbetar som deltagare i ett projekt.

Mål

Du får verktyg för projektledning och kunskap om projektets olika faser, med inriktning på både mjuka och hårda värden. Efter kursen har du en större förståelse för vad det innebär att arbeta i projektform och i en projektorienterad organisation.

Innehåll

 • Definition av projekt
 • Initiering, syfte och mål
 • Projektets faser
 • Styrande dokument
 • Aktiviteter i förstudien
 • Verktyg för strukturering
 • Riskanalys och riskhantering
 • Projektorganisation
 • Roller och ansvar
 • Intressentanalys
 • Kommunikationsplan
 • Projektekonomi
 • Planering och tidplan
 • Projektplan
 • Projektgranskning
 • Genomförande
 • Styrning och uppföljning
 • Projektmöten
 • Avslut och avrapportering
 • Utvärdering

Arbetssätt

Utbildningen baseras på en mix av föreläsning, diskussioner och övningar.

Om kursledaren

Maria Sturedahl utbildar inom projektledning, mötesteknik, coachande förhållningssätt samt personlig och mental effektivitet. Hon har sin bakgrund i beteendevetenskapen och brinner för att stärka de människor hon har omkring sig. Maria söker alltid efter varje individs potential att bli sitt bästa jag och må bra.

Den gemensamma nämnaren i Marias kurser är att de på ett eller annat sätt ger dig verktyg och principer för att arbeta mer strukturerat och må bättre, och att vi ska vara hållbara som medarbetare och medmänniskor. Oavsett om det handlar om ett projekt som ska planeras, att få till ett effektivt möte eller att få andra att prestera sitt bästa.

Kontakta oss för mer information

031-10 65 77
foretag.gbg@folkuniversitetet.se


Pris exkl. moms

Boka
Tid
-
Tillfällen
Två heldagar
Pris
Grupp med max 14 deltagare: 36 000 kr