Projektledning, fortsättning

Plats Göteborg

Fördjupa dina kunskaper i effektiv projektledning. Du utvecklar dina ledarförmågor och får redskap för att utveckla dig själv och gruppen.

Boka
/

Projekt är en samarbetsform som passar vår tid med dess krav på effektivitet, målstyrning och maximalt tillvaratagande av resurser. Förmågan att som projektledare kunna ta ansvar för en större och unik arbetsuppgift, som är begränsad i tiden och som kräver en tillfällig organisation och ett målinriktat arbetssätt, efterfrågas allt oftare.

Ofta inser man dock inte att projektledarskapet på många punkter skiljer sig från ledarskapet i den traditionella linjen. Helhetsperspektiv saknas och begreppsförvirringen skapar oreda och missförstånd. Teamsammansättningen sker ibland utan kunskap och eftertanke. Projektarbetet förbättras genom god planering, systematiserad och schemalagd uppföljning samt träning i samarbete och kommunikation.

Denna utbildning bygger vidare på deltagarnas kunskaper och erfarenheter av projektledning och fokuserar mer på själva ledarskapet. Syftet är att ge dig en fördjupad insikt och träning i projektledning, för att kunna leda och utnyttja resurserna i ett projekt effektivt. Du ska också känna en ökad självtillit i sitt projektledarskap, både när det gäller arbetsmetoder och beteende. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som driver projekt inom ramen för din ordinarie yrkesroll och vill fördjupa dina kunskaper och din förmåga att svara upp mot de krav som ställs på dina ledarförmågor. Du bör ha gått grundläggande projektledningsutbildning tidigare. 

Mål

Efter utbildningen har du ha en fördjupad insikt i hur du kan utvecklas i en ledarroll. Du har fått en större förståelse för vad det innebär att arbeta i projektform och i en projektorienterad organisation. Du har uppnått en ökad medvetenhet om och fått redskap för personlig utveckling, gruppens utveckling och ledarskap. 

Innehåll

  • Ökad självinsikt – hur du själv och andra ser på ditt ledarskap
  • Din egen beteendeprofil och dina utvecklingsmöjligheter
  • Insikt i hur en grupp utvecklas och ledarens roll i de olika faserna
  • Hantering av motsättningar och destruktiva konflikter – konfliktanalys
  • Driva förändringsarbete på ett effektivt sätt – möta öppet och dolt motstånd
  • Förankring hos beställare, styrgrupp och andra intressenter
  • Betydelsen av tydligt projektdirektiv – direktivdialog
  • Planeringsverktyg – exempel på olika verktyg och erfarenhetsutbyte

Arbetssätt

Utbildningen baseras på en mix av föreläsning, diskussioner och övningar. Det innebär att deltagaren ges stort utrymme för aktivt deltagande.

Om kursledaren

Maria Sturedahl utbildar inom projektledning, mötesteknik, coachande förhållningssätt samt personlig och mental effektivitet. Hon har sin bakgrund i beteendevetenskapen och brinner för att stärka de människor hon har omkring sig. Maria söker alltid efter varje individs potential att bli sitt bästa jag och må bra.

Den gemensamma nämnaren i Marias kurser är att de på ett eller annat sätt ger dig verktyg och principer för att arbeta mer strukturerat och må bättre, och att vi ska vara hållbara som medarbetare och medmänniskor. Oavsett om det handlar om ett projekt som ska planeras, att få till ett effektivt möte eller att få andra att prestera sitt bästa.

Kontakta oss för mer information

031-10 65 77
foretag.gbg@folkuniversitetet.se


Pris exkl. moms

Boka
Tid
-
Tillfällen
Två heldagar
Pris
Grupp med max 14 deltagare: 36 000 kr