Projektledning Intensiv Distans Live

Plats Distans

Denna distanskurs är för dig som ska börja arbeta i projekt eller har som mål att bli projektledare.

Boka nu

Mål

Målet är att du ska ha kunskap om vad ett projekt är, hur ett projekt är organiserat och hur det dagliga arbetet ser ut. Du känner till:

 • roller i ett projekt samt tillhörande ansvar och befogenheter
 • vanliga begrepp, metoder och verktyg.
 • förväntningar på projektmedlemmar.
 • kommunikation, förändringshantering, riskhantering, budgetering samt eskalering till projektägare och styrgrupp.
 • gruppdynamik och personprofilering

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

Den här kursen ger en grundläggande introduktion till arbetsformen projekt. För dig som ska arbeta i projekt som projektmedlemmar eller projektledare.

Undervisningen består av föreläsningar, berättelser från verkliga situationer och gruppdiskussioner. Sidhänvisningar till kursmaterialet samt mallar och verktyg ges för den som vill fördjupa sig mer.

Ur innehållet:

 • Projektförberedelser
 • Genomförande
 • Avslut och effekthemtagning

Kursmaterial

På kursen används boken Projektledning av Bo Tonnquist. Litteraturen stödjer certifiering från intresseorganisationerna PMI och IPMA. Kursmaterial ingår ej i kursavgiften.

Vi använder oss av Zoom. I god tid innan kursstarten kommer du få instruktioner om hur du går tillväga för att använda programmet.

Du behöver tillgång till dator med kamera, headset samt internetuppkoppling.

Kursledare

Jimmy Vall

"Projekt som arbetsform är vanlig inom svenska företag, regioner och kommuner men också ett begrepp som används felaktigt många gånger. På mina kurser får du hjälp att reda ut begreppen."

Jimmy är certifierad projektledare och har en gedigen bakgrund inom IT med över 20 års erfarenhet. Han har som Microsoft-partner i företag som EG och Avanade lett projekt till några av våra mest kända företag inom detaljhandel, energi, resor, livsmedel, försäkringar och fackförbund.

Han är en lugn norrlänning med ett pedagogiskt sinne och som gärna delar med sig av egna erfarenheter. Han har en teknisk bakgrund med flera certifieringar från Microsoft. Han är vidareutbildad coach och skolad inom både IPMA och PMI som projektledare.

Jimmy Vall

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Växjö

info.vaxjo@folkuniversitetet.se

Kursperiod
10 maj 2023 - 31 maj 2023
Onsdag
Antal tillfällen
4
Första tillfället
ons 10 maj 2023 kl 18:00-21:30
 • ons 17 maj 2023 kl 18:00 - 21:30
 • ons 24 maj 2023 kl 18:00 - 21:30
 • ons 31 maj 2023 kl 18:00 - 21:30
Studietimmar
20
Kurs-ID
401326
Pris
4995 kr