Agil projektledning Distans Live

Plats Distans

Den här distanskursen ger dig grunderna för att själv kunna leda ett projekt eller bli en mer medveten projektdeltagare.

Boka nu

Med dagens snabba utveckling sker det ständigt nya förändringar som vi behöver anpassa oss till och därför har agil projektledning på senare tid blivit mer utbredd. Istället för det traditionella synsättet där man håller sig till en förutbestämd plan så handlar det agila arbetssättet om att vi ständigt under projektets gång anpassar oss till förändringar.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill ha en grundläggande introduktion till agilt arbetssätt inom projektledning. Den vänder sig både till dig som ska delta i eller leda agila projekt.

Mål

Efter avslutad kurs kommer du ha grundläggande kunskaper inom agilt arbetssätt och projektledning. Du kommer få grundläggande kunskaper om vad det innebär att arbeta i projektform oavsett om du deltar i eller själv leder ett projekt.

Kursinnehål

 • Introduktion – Agila grunder och förutsättningar
 • Roller och ansvar
 • Ledarskap och gruppdynamik
 • Förstudie och kravhantering
 • Riskhantering
 • Intressentanalys
 • Planering och uppföljning
 • Genomförande
 • Avsluta projekt

Kursupplägg

Kursen ges på distans via Zoom och varvar teoretiska genomgångar med praktiska övningar och diskussioner. Du deltar i kursen på angiven dag och tid.
I god tid innan kursstarten kommer du få instruktioner om hur du går tillväga för att koppla upp dig och ansluta till din lektion. Kursen kräver tillgång till dator med kamera, hörlurar med mikrofon samt internetuppkoppling.

Kursledare Lovisa Holmgren Ramadanovic

Jag har länge arbetat inom HR och IT, men jag tyckte alltid något saknades, speciellt hur man hanterade anställda, och hur projekt aldrig blev levererade enligt tidsplan. När jag upptäckte Agile så gick allt i en väldig fart, och jag är nu certifierad instruktör i Agil HR, Business Agility, Agilt Ledarskap och Agil Personlig Utveckling genom ICAgile. Jag jobbar även som projektledare nu och vet också utmaningarna med att introducera agilitet på de platser som inte än är rustade för det.

Agil Projektledning är inte bara ett mer iterativt och lärande sätt att arbeta, inom agilitet så utgår man från människovärde jämfört med traditionella sätt att tänka. Det kan kännas annorlunda att utgå från andra arbetssätt och värderingar än det man tidigare har tagit till sig, men löftet om att klara av och vara mer förberedd i en ständigt föränderlig värld gör hela arbetet värt det!

Kursitteratur

Kurslitteraturen meddelas i kallelsen.
Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

 

Kursledare

Lovisa Holmgren Ramadanovic

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Trollhättan

info.trollhattan@folkuniversitetet.se

Kursperiod
12 mar 2024 - 9 apr 2024
Tisdag
Antal tillfällen
4
Första tillfället
tis 12 mar 2024 kl 18:00-21:00
 • tis 19 mar 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tis 2 apr 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tis 9 apr 2024 kl 18:00 - 21:00
Studietimmar
16
Kurs-ID
306435
Pris
4275 kr