Diplomerad projektledare Distans Live

Plats Distans

Denna distanskurs är för dig som vill bli diplomerad projektledare.

Boka nu

Kursbeskrivning

Kursledaren går igenom projektledning från grunden och guidar dig genom alla delar från start till avveckling av ett projekt. Kursen är indelad i två avsnitt där metod är den första och ledarskap det andra. Projekt som arbetsform är vanlig inom svenska företag, regioner och kommuner men också ett begrepp som används felaktigt många gånger. I denna kurs reder vi ut begreppen.

För vem?

Kursen diplomerad projektledare är för dig som vill arbeta som projektledare, eller som redan gör det och vill fördjupa dina kunskaper, eller för dig som ska arbeta i projekt som projektdeltagare, eller för dig som söker arbete där projektkunskap är obligatoriskt eller meriterande.

Möjlig karrirätrappa för projektledare:

 • Projektdeltagare
 • Projektledare
 • Diplomerad projektledare
 • Senior projektledare
 • Senior Projektledare & Mentor

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mål

Efter avslutad kurs:

 • vet du vad ett projekt är, hur ett projekt är organiserat och hur det dagliga arbetet för en projektledare ser ut i denna arbetsform.
 • Känner du till olika projektformer och de processer, metoder och metodiker som finns.
 • Känner du till de roller som vanligtvis finns i ett projekt samt vilket ansvar och vilka befogenheter respektive roll har.
 • Har du även grundläggande kunskaper om kommunikation, förändringshantering, riskhantering, budgetering samt eskalering till projektägare och styrgrupp.
 • Har du även grundläggande kunskaper inom ledarskap, gruppdynamik, personprofilering och hur du kan ta vara på projektgruppens fulla potential.

Innehåll

Innehållet i kursen går igenom ett projekt från start till avveckling samt det ledarskap som behövs på vägen.

Avsnitt 1 - Metod

 • Introduktion
 • Projektförberedelser
 • Genomförande
 • Avslut och effekthemtagning
 • Projektorienterad verksamhet

Avsnitt 2 - Ledarskap

 • Personligt ledarskap
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Coachande förhållningssätt
 • Transformativt ledarskap
 • Konflikter och konflikthantering
 • Feedback
 • Arbetsgrupper och gruppsykologi
 • Kommunikation
 • Retorik
 • Motivation

Kurslitteratur

Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen. Information om kurslitteratur får du i kallelsen eller vid första kurstillfället.

Kursform

Undervisningen sker helt digitalt via plattformen Zoom. Innan kursstart får du ett e-mail med instruktioner hur du kopplar upp dig till det virtuella klassrummet. Undervisningen består av föreläsningar, berättelser från verkliga situationer, gruppdiskussioner och gruppövningar. Efter varje avslutat kurstillfälle ges sidhänvisningar till kursmaterialet för den som vill fördjupa sig mer. Under kursen kommer deltagarna arbeta individuellt med en inlämningsuppgift (motsvarar 10 studietimmar) som redovisas sista kursdagen tillsammans med ett kunskapstest.

Diplom

Diplom utfärdas efter kursens slut för de deltagare som varit närvarande minst 75% av tiden, lämnat in och redovisat inlämningsuppgift, genomfört godkänt kunskapsprov och förutsatt att hela avgiften är betald.

Kursledare

Jimmy Vall

"Projekt som arbetsform är vanlig inom svenska företag, regioner och kommuner men också ett begrepp som används felaktigt många gånger. På mina kurser får du hjälp att reda ut begreppen."

Jimmy är certifierad projektledare och har en gedigen bakgrund inom IT med över 20 års erfarenhet. Han har som Microsoft-partner i företag som EG och Avanade lett projekt till några av våra mest kända företag inom detaljhandel, energi, resor, livsmedel, försäkringar och fackförbund.

Han är en lugn norrlänning med ett pedagogiskt sinne och som gärna delar med sig av egna erfarenheter. Han har en teknisk bakgrund med flera certifieringar från Microsoft. Han är vidareutbildad coach och skolad inom både IPMA och PMI som projektledare.

Jimmy Vall

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Växjö

info.vaxjo@folkuniversitetet.se

Kursperiod
4 mar 2024 - 13 maj 2024
Måndag, Fredag
Antal tillfällen
20
Första tillfället
mån 4 mar 2024 kl 09:30-12:30
 • mån 11 mar 2024 kl 09:30 - 12:30
 • fre 15 mar 2024 kl 09:30 - 12:30
 • mån 18 mar 2024 kl 09:30 - 12:30
 • fre 22 mar 2024 kl 09:30 - 12:30
 • mån 25 mar 2024 kl 09:30 - 12:30
 • tor 28 mar 2024 kl 09:30 - 12:30
 • tis 2 apr 2024 kl 09:30 - 12:30
 • mån 8 apr 2024 kl 09:30 - 12:30
 • mån 8 apr 2024 kl 12:30 - 15:30
 • fre 12 apr 2024 kl 09:30 - 12:30
 • mån 15 apr 2024 kl 09:30 - 12:30
 • fre 19 apr 2024 kl 09:30 - 12:30
 • mån 22 apr 2024 kl 09:30 - 12:30
 • fre 26 apr 2024 kl 09:30 - 12:30
 • mån 29 apr 2024 kl 09:30 - 12:30
 • fre 3 maj 2024 kl 09:30 - 12:30
 • mån 6 maj 2024 kl 09:30 - 12:30
 • fre 10 maj 2024 kl 09:30 - 12:30
 • mån 13 maj 2024 kl 09:30 - 12:30
Studietimmar
90
Kurs-ID
406064
Pris
19995 kr