Design Thinking, Distans

Plats Distans

Lär dig hur du skapar nya innovativa lösningar, koncept eller affärsidéer med hjälp av metoden Design Thinking, som används av företag som Google och Apple men också alltmer av svenska företag. Ges på distans.

Boka kursen nu
Första webbinariet hålls 25 oktober och från den 18 oktober kan du få tillgång till första avsnittet av onlinematerialet (vilket du behöver hinna gå igenom före webbinariet).

Under dennas distanskurs får du ett avsnitt med kursmaterial per vecka (sex avsnitt totalt) och övar praktiskt med ett eget case under kursens gång. Förutom videor och annat kursmaterial ingår tre timslånga webbinarier där du har möjlighet till utbyte med kursledaren och andra deltagare. Webbinarierna äger rum varannan vecka under kursperioden.

För vem?

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av innovation, affärsutveckling och kreativ problemlösning.

Mål

Att ge kunskaper om vad Design Thinking innebär och hur du använder metoden.

Innehåll

Kursen består av fem delar:

  • Design Thinking som innovationsmetod
  • Utforska omvärlden och måla upp terrängen
  • Finn rätt problem
  • Finn rätt lösning
  • Presentation och summering
Mer info om innehåll längst ned via länk.

Förkunskaper

För att kunna deltaga i skriftliga uppgifter behöver du kunna skriva svenska på nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Upplägg

Kursen är upplagd på ett pedagogiskt vis med kursmaterial på webben (videor och text). Vid sidan av att du tar del av materialet arbetar du med ett eget case, påhittat eller verkligt. På så sätt lär du dig att praktiskt använda metoden. Tre timslånga webbinarier ingår i kursen. Då håller kursledaren dragningar relaterade till materialet och deltagarna har möjlighet att ställa frågor samt ha utbyte med varandra. Ett forum finns i kursen och man kan även ställa frågor till kursledaren under kursens gång. Kursplattformen på webben heter Teachable. Max 12 deltagare.

Kursen är uppdelad i fem avsnitt. I varje del ingår kursmaterial på webben samt praktiska moment med ditt eget övningscase. Inför slutet av kursen skriver du en summering på max 3 A4 om hur du arbetat med ditt case och Design Thinking. Läraren ger respons i skrift.

Tidsåtgång

Total tid för att gå igenom kursmaterialet på webben är cirka 2,5 timme. Sen tillkommer tre webbinarier på en timme styck, samt repetition och eget praktiskt arbete med case. För god behållning av kursen rekommenderar vi 2-5 timmar per vecka. Kursen är sex veckor lång och varje vecka släpps en ny lektion.

Datum och tider

Deltagarna i en grupp går kursen samtidigt och webbinarierna äger rum kl 19.00-20.00 dessa tre datum 25/10, 8/11 och 22/11. Mellan webbinarierna gör du eget arbete.

Tillgång till kursen

Från startdatum och sex veckor framåt.

Kursdokumentation

Ett gediget kursmaterial på ca 100 sidor med teori, arbetsmallar och verktygsbeskrivningar kan sparas ned eller skrivas ut som ett häfte. Materialet är producerat av kursledaren.

Utrustning

Du behöver tillgång till internet via dator, surfplatta eller smartphone. Den digitala utrustning eller enhet du använder bör ha mikrofon och kamera för att du aktivt kunna deltaga i webbinarierna.

Du behöver också material för att kunna bygga en enklare prototyp av din slutidé. Exempelvis kan det vara papper i olika färger, sax, tejp, piprensare, tuschpennor, klister, äggkartong, legobitar (du behöver inte allt men några av dessa grejer). Det är bra att även ha tillgång till postit-lappar.

Intyg

Kursintyg lämnas ut förutsatt att du deltagit i minst två av tre webbinarier samt lämnat in en casesummering i skriftt som visar att du tillgodogjort dig kursinnehållet.

Om Design Thinking

Intresset för Design Thinking har vuxigt stadigt, både bland företag och offentliga institutioner. Att metoden har blivit så populär beror på att den erbjuder ett strukturerat sätt att utforska det som är okänt och hitta kreativa lösningar på både nya och gamla problem. Både kreativt idéarbete, analys och resultatinriktning ingår. Förebilden är industridesignerns tankesätt och arbetsmetoder.

Design Thinking kan kort beskrivas som en metod och process där du går igenom olika faser för att skapa idéer utifrån djup användarförståelse. Istället för att utgå från ett problem och sen gå direkt på lösningen är det utifrån insikterna om användarna som idéer och lösningar utformas. Metoden går på djupet och kan hitta olösta problem hos användarna som hittills ej upptäckts. Med praktiska arbetssätt som intervjuer, skissande, scenarios och prototyper experimenterar man sig fram emot en lösning. Design Thinking handlar om optimism, lekfullhet och om att våga göra fel som en väg till fördjupat lärande. Metodens namn för tankarna till formgivning, men det är snarare en strategi för att skapa lösningar utifrån vad som sker här och nu – hos användaren och i samtiden.

Under kursen får du djupdyka i designtänkandets olika delar. Du får lära dig hur du undersöker användares behov, analyserar fram kärnan av behoven, hittar radikala idéer och använder visuella tekniker såsom prototyper för att utveckla och testa idéer. Du får även lära dig metoder för urval, om en idé är värd att gå vidare med.

Exempel på hur Design Thinking kan användas:

En entreprenör kan hitta nya idéer för tjänster eller produkter, eller nya strategier för att affärsutveckla med kundupplevelsen i centrum
En intraprenör kan ta fram nya produkter, utveckla befintliga eller stärka den egna innovations-kulturen genom att leda workshops med Design Thinking.
En projektledare eller medarbetare kan hitta nya sätt att lösa interna problem inom exempelvis arbetsrutiner, logistik eller internkommunikation.
En marknadsförare får verktyg för att lättare förstå kundens behov och upplevelser.
En tjänsteleverantör kan se över den så kallade kundresan i företaget och förbättra kundens upp-levelser.
En vård- och omsorgsgivare kan skapa rutiner och lösningar med utgångspunkt i brukarens eller patienten verklighet.

Citat från tidigare deltagare på denna kurs

"Tack för en mycket bra och smidig kurs. Jag kommer ha stor användning av detta i mitt arbete framöver."
Camilla Schough, Product Development Engineer, Eleiko Group AB

"Jag vill tacka dig för en jättebra kurs, och med dig som ledare för denna. Det märks att du har arbetat länge med dessa frågor och har både i materialet på plattformen och i dina presentationer och svar varit väldigt, både tydlig och inspirerande. Jätteroligt att få tagit del av detta!"

Kursledare

Helena Frisk

Helena Frisk är utbildad i innovationsutveckling och Design Thinking på OpenLab i Stockholm.

Helena är konsult och facilitator inom kreativt tänkande, designdrivet entreprenörskap och innovationsutveckling via egna företaget Creosa

Helena Frisk

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
18 okt 2022 - 29 nov 2022
Ti 19:00 - 20:00
Tillfällen
3
Studietimmar
16
Kurs-ID
1141335
Pris
2175 kr