Projektledning Distans Live

Plats Distans

Denna distanskurs är för dig som ska börja arbeta i projekt eller har som mål att bli projektledare.

Boka kursen nu

Mål

Målet är att du ska ha kunskap om vad ett projekt är, hur ett projekt är organiserat och hur det dagliga arbetet ser ut. Du känner till:

  • roller i ett projekt samt tillhörande ansvar och befogenheter
  • vanliga begrepp, metoder och verktyg.
  • förväntningar på projektmedlemmar.
  • kommunikation, förändringshantering, riskhantering, budgetering samt eskalering till projektägare och styrgrupp.
  • gruppdynamik och personprofilering

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

Den här kursen ger en grundläggande introduktion till arbetsformen projekt. För dig som ska arbeta i projekt som projektmedlemmar eller projektledare.

Undervisningen består av föreläsningar, berättelser från verkliga situationer och gruppdiskussioner. Sidhänvisningar till kursmaterialet samt mallar och verktyg ges för den som vill fördjupa sig mer.

Ur innehållet:

  • Projektförberedelser
  • Genomförande
  • Avslut och effekthemtagning

Kursmaterial

På kursen används boken Projektledning av Bo Tonnquist. Litteraturen stödjer certifiering från intresseorganisationerna PMI och IPMA. Kursmaterial ingår ej i kursavgiften.

Vi använder oss av Zoom. I god tid innan kursstarten kommer du få instruktioner om hur du går tillväga för att använda programmet.

Du behöver tillgång till dator med kamera, headset samt internetuppkoppling.

Kursledare

Jimmy Vall

"Projekt som arbetsform är vanlig inom svenska företag, regioner och kommuner men också ett begrepp som används felaktigt många gånger. På mina kurser får du hjälp att reda ut begreppen."

Jimmy är certifierad projektledare och har en gedigen bakgrund inom IT med över 20 års erfarenhet. Han har som Microsoft-partner i företag som EG och Avanade lett projekt till några av våra mest kända företag inom detaljhandel, energi, resor, livsmedel, försäkringar och fackförbund.

Han är en lugn norrlänning med ett pedagogiskt sinne och som gärna delar med sig av egna erfarenheter. Han har en teknisk bakgrund med flera certifieringar från Microsoft. Han är vidareutbildad coach och skolad inom både IPMA och PMI som projektledare.

Jimmy Vall

Har du frågor?

Kontakta Theresé Gill

therese.gill@folkuniversitetet.se

Tid
28 sep 2022 - 30 nov 2022
On 19:00 - 21:15
Tillfällen
10
Studietimmar
30
Kurs-ID
1136866
Pris
5250 kr