Projektledning och finansiering av kulturprojekt

Plats Distans

Tillhör du en förening eller verksamhet som vill söka finansiering för ett kulturprojekt från exempelvis en allmän fond? Eller är du en privatperson med planer på detta?

Boka kursen nu
Att initiera ett kulturprojekt och söka finansiering kräver ett gediget grundarbete. Under denna kurs, som ges via Zoom, lär du dig steg för steg hur du går igenom hela processen.

Kursen ger deltagarna övergripande teoretiska och praktiska kunskaper inom området projekt och projektarbete med inriktning på kultur, kulturpedagogik och annan kulturrelaterad verksamhet. Kursplanen följer en process från idé till initiering, planering och genomförande av ett projekt. Under kursens gång arbetar deltagarna med egna projektidéer.

Målgrupp

Personer med yrkes- eller erfarenhetsbakgrund inom områden kultur, kulturpedagogik eller annan kulturrelaterad verksamhet. Föreningar som arbetar med kultur, kulturpedagogik eller annan kulturrelaterad verksamhet gärna med inriktning på barn, unga och unga vuxna.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursdatum

Kursuppehåll 1/11 (höstlov).

Innehåll

 • 1. Introduktion - vad är ett projekt
 • 2. Projektets faser – initiering, planering, genomförande, uppföljning
 • 3. Deltagarnas egna projektidéer - från idé till förslag
 • 4. Behovsanalys och intressentanalys – vilka påverkas av projektet?
 • 5. Målgrupp och metodarbete
 • 6. Samverkansparter
 • 7. Förstudie
 • 8. Finansiering
 • 9. Projektplan - projektmål och effektmål
 • 10. Att kartlägga och förebygga risker
 • 11. Arbets- och ansvarsfördelning i projektet
 • 12. Projektledarens roll
 • 13. Planering – aktivitetsplan och tidsplan
 • 14. Genomförande
 • 15. Kommunikation - inom projektet och gentemot målgrupp, samverkanspart, finansiär
 • 16. Uppföljning och utvärdering
 • 17. Redovisning – framgångsfaktorer och fallgropar
 • 18. Projektets efterlevnad
 • 19. Slutlig genomgång av deltagarnas projektplaner
 • 20. Avslut

Material

Lärarens material.

Undervisningsform

Kursen ges i realtid på distans via plattformen Zoom. Deltagare behöver tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling, högtalare, kamera och mikrofon.
Kursens innehåll är en blandning av genomgångar, deltagarnas eget arbete och individuell handledning.

Kursledare

Lena Lucki Stein är utbildad vid Arkitekturskolan KTH och Stockholms dramatiska högskola. Hon har en bred vana inom kultursektorn - både som regissör, scenograf och initiativtagare och konstnärlig ledare för kulturprojekt i Sverige och internationellt. Bland de kulturprojekt hon arbetat med som projektledare respektive konceptutvecklare finns "Mio i Mongoliet" (om barns och ungas rätt till kultur), "Vem bryr sig!" (om värdegrunder för unga), med stöd från Svenska institutet respektive Allmänna Arvsfonden. För närvarande arbetar hon med ett kulturprojekt om barns rättigheter för Forum för levande historia. Lena Lucki Stein debuterade som filmregissör med dokumentären ”Vi bara drömde" för SVT, 2005.

Kursledare

Lena Lucki Stein

Lena Lucki Stein har arbetat professionellt med teater i många år. Hon har gjort scenografi och kostymdesign till produktioner på bland annat Dramaten, Uppsala stadsteater, Göteborgs Stadsteater och Unga klara. Hon arbetar även som regissör och producent för fristående scenkonstproduktioner. Bland hennes internationella projekt finns en långfilmsdokumentär för SVT hon har inspelat i Mongoliet, designarbete i Polen och studier av den japanska teaterformen Bunraku i Japan.

Lena har varit programansvarig pedagog på teaterutbildningen på Mälardalens högskola och lett egna utbildningsprogram i konceptuell och konstnärlig design för arkitektstudenter på Arkitekturskolan KTH och designstudenter på Konstfack. De senaste åren har hon arbetat som konstnärlig ledare för projektet Kreativa platser med inriktning på community art som finansierat av Kulturrådet. Hon har initierat och lett fristående teaterprojekt som arbetat med scenkonst i blandform av dramatisk gestaltning och augmented reality-spel (AR, ”förstärkt verklighet”) inom genren pervasive games (verklighetsspel).  

Lena är utbildad vid Stockholms dramatiska högskola, Arkitekturskolan KTH och Architectural Association School of Architecture i London. 

Lena Lucki Stein
Tid
18 okt 2022 - 13 dec 2022
Ti 18:00 - 21:15
Tillfällen
8
Studietimmar
32
Kurs-ID
1135303
Pris
3575 kr