Projektledare Distans Live

Plats Distans

Att arbeta med projektledning innebär att vara en koordinator som ser till att rätt person är på rätt ställe vid rätt tidpunkt och att projektet når sina mål.

Boka kursen nu
Målgrupp

Utbildningens syfte är utveckla projektledarförmågor och skapa trygghet för dig som projektledare. Den ger grundläggande kunskaper för att styra mindre projekt från start till slut.

Utbildningens mål

Deltagarna ska efter utbildningen:

 • Veta vad som utmärker ett projekt.
 • Kunna projektets faser.
 • Veta vilka roller och mandat olika projektnivåer innebär och då särskilt projektledarrollen.
 • Kunna projektledarens uppdrag utifrån styrdokument och projektmodell.
 • Veta hur man formulerar mål och effektmål för ett projekt.
 • Veta vad beslutspunkter och milstolpar har för innebörd och hur de kommuniceras.
 • Kunna vad som är obligatorisk dokumentation som uppdragsdirektiv, projektplan och aktivitetsplanering, styrgruppsprotokoll, statusrapporter, kommunikationsplan, riskhantering,
 • Känna till vikten av dokumenthanterings- och kommunikationsplaner.
 • Veta kommunikationens grunder.
 • Kunna mötesteknik.
 • Veta projektledarens uppdrag gentemot styrgrupp och team.


Utbildningens innehåll

 • Vad är ett projekt - Projektmodel.
 • Att arbeta i projekt; roller, ansvar och mandat.
 • Projektets livscykel med milstolpar och beslutspunkter.
 • Inte bara projektmål, effekter och indikatorer också!
 • Projektdokumentation och projektplan.
 • Projektledarens ansvar för projektgruppens framgång.
 • Motivation – med fokus på grit och flow.
 • Att se nyttan av olika arbetssätt och personlighetstyper i ett team.
 • Hantera risker och konflikter.
 • Strategier och metoder för organisatoriskt lärande.
 • Mångfald och jämställdhet.
 • Vad, hur och varför för mig som projektledare.
 • Vi gör som vi mäts.
 • Förankra mål, tidsplaner, milstolpar och projektstatus till projektmedarbetare, styrgrupp och beställare.
 • Överlämna projektet till verksamheten.
 • Mötesteknik.
 • Välja mötesformer.
 • Formella och agila mötensformer i projektet.
 • Mötesformer för stora grupper, workshoptekniker.
 • Case; delta i projekt.

Lärare är Siv Suikki (Livbom) Mångårig erfarenhet inom ett flertal olika organisationer och områden, främst entreprenöriell utveckling av nya organisationer och strukturer kring vuxnas lärande.Delägare med styrelseuppdrag, konsultuppdrag som utredare och utbildare för yrkeshögskoleutbildningar, vuxenutbildning samt företagsutbildningar inom ekonomi och kundbemötande, handledare inom stöd- och matchning på uppdrag av Arbetsförmedlingen, ekonomiskt ansvarig, samordning mm.

Urban Nilsson Ledning av ett flertal projekt både i uppstart och i vidareutveckling. Delägare med styrelseuppdrag, uppdragsansvarig för Stöd och matchnings-programmet, utbildningskonsult åt gymnasieskola och yrkeshögskola.

Kursledare

Siv Suikki

Har du frågor?

Kontakta Jesper Andersson

jesper.andersson@folkuniversitetet.se

Tid
13 sep 2022 - 27 sep 2022
Ti 13:00 - 16:00
To 13:00 - 16:00
Tillfällen
5
Studietimmar
20
Kurs-ID
1113179
Pris
3500 kr