Projektledning - lär dig från grunden, DistansLive

Plats Distans

Distanskurs i projektledning som ger dig grunderna för att själv kunna leda ett projekt eller bli en mer medveten projektdeltagare. Du får en helhetsbild av projektarbete från start till mål. Ges från Folkuniversitetet Stockholm.

Boka kursen nu

Även om projekt kan vara väldigt olika är vissa delar gemensamma. Det handlar dels om de faser och grundkomponenter som ingår i arbetsformen, men också om att skapa ett effektivt och resultatinriktat arbete i grupp.

För vem?

Kursen riktar sig till dig som vill få en grundläggande introduktion till arbetsformen projekt och att leda projekt. Kanske ska du leda ett projekt på din arbetsplats eller vill skaffa dig kunskaperna för ditt framtida arbetsliv. Kanske har du redan lite vana av projektarbete men vill öka dina kunskaper.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mål

Efter avslutad kurs ska du ha grundläggande kunskaper om vanliga begrepp, metoder och verktyg inom arbetsformen projekt samt hur man kan skapa förutsättningar för en fungerande projektgrupp.

Innehåll

 • Introduktion – vad är ett projekt och när ska man välja den formen
 • Projektets faser - planering, genomförande, uppföljning
 • Roller och ansvar
 • Projektledarens funktioner
 • Förstudie
 • Projektmål och effektmål
 • Att kartlägga och förebygga risker
 • Intressentanalys – vilka påverkas av eller påverkar projektet
 • Planering - att bryta ner mål till aktiviteter, göra tidsplan, arbetsfördelning mm
 • Genomförande
 • Kommunikation – inom projektet och gentemot intressenter och beställare
 • Projektgruppens utveckling, relationer och samarbete
 • Framgångsfaktorer och fallgropar
 • Uppföljning
 • Avslut

Kursmaterial

Läraren delar eller skickar under kursen ut kursdokumentation samt grundläggande mallar och verktyg du kan använda dig av vid projektarbete.

Kursform

Kursen äger rum helt online i realtid via Zoom eller Teams. Den varvar teoretiska genomgångar med diskussion och praktiska övningar. Mindre hemuppgifter mellan tillfällena kan förekomma.

Intyg

Intyg utfärdas efter kursens slut för de deltagare som varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela avgiften är betald.

Kursledare

Elisabeth Sköld är civilekonom, organisationskonsult och mycket erfaren projektledare. Hon har en bred erfarenhet från både Ericsson och Swedbank. Numera arbetar hon som organisationskonsult på Consultus. Elisabeth Sköld är också en van utbildare.

Citat från tidigare deltagare

”Elisabeth är helt suverän, en av de bästa lärarna jag någonsin träffat på.”
”Mycket bra pedagogik och ämneskunskap. Engagemanget var 110 eller högre.”

Kursledare

Elisabeth Sköld

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
20 sep 2021 - 08 nov 2021
Må 17:45 - 21:00
Tillfällen
7
Studietimmar
28
Kurs-ID
1104588
Pris
6575 kr