Projektledning och finansiering av kulturprojekt

Plats Distans

Tillhör du en förening eller verksamhet som vill söka finansiering för ett kulturprojekt från exempelvis en allmän fond? Eller är du en privatperson med planer på detta?

Boka kursen nu
Att initiera ett kulturprojekt och söka finansiering kräver ett gediget grundarbete. Under denna kurs, som ges via Zoom, lär du dig steg för steg hur du går igenom hela processen.

Kursen ger deltagarna övergripande teoretiska och praktiska kunskaper inom området projekt och projektarbete med inriktning på kultur, kulturpedagogik och annan kulturrelaterad verksamhet. Kursplanen följer en process från idé till initiering, planering och genomförande av ett projekt. Under kursens gång arbetar deltagarna med egna projektidéer.

Målgrupp

Personer med yrkes- eller erfarenhetsbakgrund inom områden kultur, kulturpedagogik eller annan kulturrelaterad verksamhet. Föreningar som arbetar med kultur, kulturpedagogik eller annan kulturrelaterad verksamhet gärna med inriktning på barn, unga och unga vuxna.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursdatum

En del av kursen går före jul och resten efter. Höst (fem tillfällen): tisdagkvällar 9/11-7/12, vår (fyra tillfällen) tisdagkvällar 11/1-1/2.

Innehåll

 • 1. Introduktion - vad är ett projekt
 • 2. Projektets faser – initiering, planering, genomförande, uppföljning
 • 3. Deltagarnas egna projektidéer - från idé till förslag
 • 4. Behovsanalys och intressentanalys – vilka påverkas av projektet?
 • 5. Målgrupp och metodarbete
 • 6. Samverkansparter
 • 7. Förstudie
 • 8. Finansiering
 • 9. Projektplan - projektmål och effektmål
 • 10. Att kartlägga och förebygga risker
 • 11. Arbets- och ansvarsfördelning i projektet
 • 12. Projektledarens roll
 • 13. Planering – aktivitetsplan och tidsplan
 • 14. Genomförande
 • 15. Kommunikation - inom projektet och gentemot målgrupp, samverkanspart, finansiär
 • 16. Uppföljning och utvärdering
 • 17. Redovisning – framgångsfaktorer och fallgropar
 • 18. Projektets efterlevnad
 • 19. Slutlig genomgång av deltagarnas projektplaner
 • 20. Avslut

Material

Lärarens material.

Undervisningsform

Kursen ges i realtid på distans via plattformen Zoom. Deltagare behöver tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling, högtalare, kamera och mikrofon.
Kursens innehåll är en blandning av genomgångar, deltagarnas eget arbete och individuell handledning.

Kursledare

Lena Lucki Stein är utbildad vid Arkitekturskolan KTH och Stockholms dramatiska högskola. Hon har en bred vana inom kultursektorn - både som regissör, scenograf och initiativtagare och konstnärlig ledare för kulturprojekt i Sverige och internationellt. Bland de kulturprojekt hon arbetat med som projektledare respektive konceptutvecklare finns "Mio i Mongoliet" (om barns och ungas rätt till kultur), "Vem bryr sig!" (om värdegrunder för unga), med stöd från Svenska institutet respektive Allmänna Arvsfonden. För närvarande arbetar hon med ett kulturprojekt om barns rättigheter för Forum för levande historia. Lena Lucki Stein debuterade som filmregissör med dokumentären ”Vi bara drömde" för SVT, 2005.

Tid
09 nov 2021 - 01 feb 2022
Ti 18:00 - 21:15
Tillfällen
9
Studietimmar
36
Kurs-ID
1104586
Pris
3975 kr