Diplomerad HR-assistent

Plats Trollhättan

Kursens syfte är att ge dig en översiktlig bild av det personaladministrativa området. Du får kunskaper som du efter kursen självständigt ska kunna omsätta i praktiken som HR-assistent. Kursen ges i Trollhättan

Boka kursen nu

Denna kurs går i Trollhättan, men du har även möjlighet att delta på distans. Det innebär att om det är svårt för dig att ta dig till kursen kan du koppla upp dig och slipper att missa kurstillfällen.

På kursen lär du dig att tolka och tillämpa regler och avtal inom personalområdet samt få en introduktion till de olika typer av personalfrågor som du möter i ditt dagliga arbete på en HR-avdelning. Du fördjupar även din kunskap inom arbetsrätt och förhandlingsteknik, så du är bättre rustad i att hantera framtida personalärenden.

Mål

Utbildningen ger dig insikt i hur personalarbetet i en organisation fungerar i stort och lär dig förstå de olika delarna. Du ska efter utbildningen ha en god inblick i arbetsrätt och gällande lagstiftning samt förstå och kunna hantera förhandlingsteknik.

Målgrupp

För dig som arbetar eller ska börja arbeta med personalfrågor och vill lära dig mer. Du vill fördjupa dig inom arbetsrätt och kunna ansvara för olika typer av förhandlingar.

Innehåll

 • HR-rollerna och deras utveckling genom historien till idag.
 • Ny medarbetare - rekryteringsprocessen och introduktionstiden.
 • Rekryteringstjänster och upphandling.
 • Organisationsteori och gruppdynamik.
 • Ledarskap och medarbetarskap.
 • Kommunikation på arbetsplatsen.
 • Arbetsrätt och arbetsmiljö.
 • Employer branding.
 • Personalekonomi och ekonomisk terminologi.
 • Mångfald, jämställdhet och policyarbete.
 • Kompetensförsörjning och medarbetarutveckling.
 • Lönebildning.
 • Omställning och avveckling.

Studiematerial/Litteratur

Meddelas i kallelsen. Kostnad för litteratur tillkommer.

Undervisningsform

Vi varvar teoretiska genomgångar med praktisk träning. För att bli diplomerad krävs att man har minst 75 % närvaro samt godkänt resultat på diplomeringsuppgifterna under utbildningens gång.

Vi förbehåller oss rätten att skjuta upp eller ställa in kursen vid för få antal anmälningar.

Kursledare

Peter Zackariasson

– Mitt intresse för ekonomi föddes på gymnasiet när jag startade mitt första företag. Sedan drev jag företag i olika branscher parallellt med att jag utbildade mig vid Handelshögskolan.

Peter Zackariasson, undervisar i bokföring, aktiekunskap, pensionskunskap och utbildar till diplomerad ekonomiassistent.

Jag började undervisa när jag var 22 år och har fortsatt med det sedan dess. Mina kurser vänder sig till både yrkes- och privatlivet. Bokföring och utbildningen till ekonomiassistent har du nytta av på jobbet. Aktie- och pensionskunskap hjälper dig att få en bättre ekonomi och sätta guldkant på tillvaron när du blir äldre.

Det händer ofta att folk kommer fram till mig på stan och berättar att de har haft glädje och nytta av kunskaperna de fått på mina utbildningar. Det smittar av sig och gör att jag utmanar mig själv att göra ännu bättre lektioner.

Utbildning kan ingen ta ifrån dig. Du har den med dig under hela livet. Genom att undervisa ger jag tillbaka lite av det jag själv fått genom årens lopp. Jag ser det som en hobby eftersom det är så kul.

Bo Lekare

Min bakgrund har jag inom IT-branschen där jag arbetat som tekniker, konsult, projektledare och över 10 år som chef. Händelserika år som gav mig erfarenheter och kunskap jag har stor nytta av i min nuvarande roll som kursledare, jobbcoach och utbildningsledare här på Folkuniversitetet.

Min ledarskapskurs ger praktiska verktyg för ledarskapet. Det kan handla om att hantera konflikter, sätta samman team, leda i förändring och för hur du kommunicerar. Saker du verkligen har nytta av i vardagen. I den Diplomerad HR-assistentkursen lär du dig om organisationsteori, gruppdynamik och ledarskap/medarbetarskap.

Kurserna passar både dig som är ny i din roll eller erfaren men känner att du vill utvecklas. Jag gillar utmaningen att lära ut komplexa saker på ett enkelt och lättbegripligt sätt. Och det bästa med att vara lärare är att se människor växa och få ett ökat självförtroende i sin yrkesroll. Det är min drivkraft som lärare.

Bo Lekare

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet Trollhättan. Tel: 0520 - 50 50 75

info.trollhattan@folkuniversitetet.se

Tid
03 mar 2021
On 18:00 - 21:15
Tillfällen
24
Studietimmar
96
Kurs-ID
1087306
Pris
24500 kr