Diplomerad HR-assistent på plats/online

Plats Malmö

Diplomerad HR-assistent ger dig en god grund för arbetet på en HR-avdelning. Utbildningen ges i Folkuniversitetets lokaler i Malmö och det finns möjlighet att vid behov följa den online.

Boka kursen nu

Kursen är planerad att äga rum i Folkuniversitetets lokaler. Har du inte möjlighet att närvara på plats är du välkommen att följa den online. Om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer kring fysisk klassrumsundervisning med anledning av Covid-19, går kursen över till enbart onlineundervisning. Här kan du läsa hur vi tar vårt ansvar och vad vi förväntar oss av dig som deltagare.

Mål

Diplomerad HR-assistent passar dig som är ny inom personalområdet men även för dig som behöver fräscha upp dina kunskaper. Du börjar från grunden. Du lär dig arbetsrätt, rekrytering och förhandlingsteknik. Du tränar på att tolka och tillämpa regler och avtal inom personalområdet. Du har en bra bild av vilka typer av personalfrågor som du väntas möta i det dagliga arbetet på en HR-avdelning. Efter utbildningen kan du arbeta som HR-assistent på en större HR-avdelning eller sköta HR-frågor själv på ett mindre företag.

Kursinnehåll

Du får bland annat lära dig:

 • HR-rollerna och deras utveckling genom historien till idag
 • Ny medarbetare - rekryteringsprocessen och introduktionstiden
 • Rekryteringstjänster och upphandling
 • Organisationsteori och gruppdynamik
 • Ledarskap och medarbetarskap
 • Kommunikation på arbetsplatsen
 • Arbetsrätt och arbetsmiljö
 • Employer branding
 • Personalekonomi och ekonomisk terminologi
 • Mångfald, jämställdhet och policyarbete
 • Kompetensförsörjning och medarbetarutveckling
 • Lönebildning
 • Omställning och avveckling

Kurslitteratur

PAOU av Otto Granberg,
Arbetsrätt i praktiken, Viklund/Wästfelt.

Folkuniversitetet förbehåller sig rätten att ändra vilket material/kurslitteratur som ska användas under kursen.

Förkunskaper

Du behöver inte ha några kunskaper inom HR.

Arbetssätt och diplomering

Diplomerad HR-assistent är en praktisk utbildning. Du lär dig från grunden och testar dina kunskaper löpande under utbildningen genom att skriva en tentamen efter varje delmoment samt arbeta med olika case och ett projektarbete.

Diplomeringen har tre betygsnivåer, Icke godkänd, Godkänd och Väl godkänd.

Kursen är på plats samt online. Väljer du att delta online behöver du tillgång till dator med kamera, mikrofon och högtalare samt internetuppkoppling. Inga speciella program behövs. Du deltar i kursen på angiven dag och tid.
Kurstillfällena ligger främst på måndagar men även på lördagar i vecka 45, 46 och 47 under 2020 och vecka 3 och 5 under 2021 (preliminära datum).

Kompletterande prisinformation

Kursavgiften kan betalas i sin helhet vid ett tillfälle, eller delbetalas upp till fyra gånger under utbildningen. Ingen extra kostnad tillkommer.

Önskar du delbetalning? Meddela det i noteringsfältet vid din anmälan.

Lärare

Lärare på utbildningen:

Joakim Jareld

"Det är en fantastisk känsla av djup meningsfullhet att arbeta med individers utveckling, i all synnerhet när den utmanar tanken och det som känns komfortabelt, tryggt och välbekant."

Joakim Jareld, konsult och ägare på Mind Envoy AB, är förhandlare, medlare och coach. Han erbjuder expertis inom arbetsrätt, arbetsmiljö och gruppdynamik. Som ett led i detta föreläser och utbildar han i olika sammanhang, bl a för arbetsmiljöorganisationen Prevent.

Undervisar i: Diplomerad HR-assistent, Arbetsrätt, Konflikthantering och förhandling.

Joakim har närmare 30 års erfarenhet av konflikthantering, arbetsmiljöarbete, person- och grupputveckling, organisationsförändring och ledarstöd.

Han har som utgångspunkt att det går att skapa stora värden genom uppmärksamhet på egna och andras förutsättningar och att de bästa lösningarna aldrig är längre bort än den egna nyfikenheten, viljan till samförstånd och lyhördheten för vad som verkligen är en persons drivkrafter.

Joakim Jareld

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Malmö

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
02 nov 2020 - 12 apr 2021
Må 18:00 - 21:00
Lö 09:00 - 16:00
Tillfällen
21
Plats
Propellergatan 1, 21119 Malmö
Visa på karta
Studietimmar
104
Kurs-ID
1074584
Pris
26545 kr