Diplomerad HR-administratör Distans Live

Plats Distans

Diplomerad HR-Administratör ger dig möjlighet att kunna arbeta på en rad olika områden inom HR. Du blir förberedd för att kunna svara på de vanligaste frågorna inom arbetsrätten och olika lönefrågor.

Boka nu

Du kommer att kunna genomföra rekryteringar, förstå ledarskapets utmaningar, vara insatt i frågor rörande anställningar och skattefrågor rörande personal, förstå hur kollektivavtal fungerar samt ha kännedom om diskriminering och arbetsmiljöfrågor.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mål

Utbildningen passar dig som är ny inom personalområdet men även för dig som behöver fräscha upp dina kunskaper. Den ger dig insikt i hur personalarbetet i en organisation fungerar i stort och lär dig förstå de olika delarna. Du kommer efter kursen ha en god inblick i arbetsrätt, lönefrågor, anställningsförfarandet, ledarskapets och rekryteringens utmaningar samt frågor rörande kollektivavtal, diskriminering och arbetsmiljöarbetet.

Målgrupp

För dig som arbetar eller ska börja arbeta med personalfrågor och vill lära dig mer. Du vill fördjupa dig inom arbetsrätt och kunna svara på personalens olika frågor på området.

Innehåll

 • Arbetsrätt
  • De viktigaste reglerna i Semesterlagen
  • Sjuklönelagen, Arbetstidslagen
  • Medbestämmandelagen
  • Lagen om anställningsskydd
  • Diskrimineringslagen och ytterligare ett dussintal lagar på arbetsrättens område
 • Löner
  • Löneberäkningar avseende semester
  • Sjuklön, övertid, mertid
  • Förändrad sysselsättningsgrad lön första månaden, 
  • Timlön, VAB, tjänstledighet mm. 
  • Genomgång av traktamenten
  • Kostnadsersättningar
  • Löneförhandlingar och  löneprogram.
 • Rekrytering
  • Kravprofiler
  • Rekryteringsgången
  • Beteenderelaterade frågeställningar och urvalsmetoder. 
  • Du får upprätta mall för intervju, hålla anställningsintervju med en arbetssökande (frivilligt) och genomföra en rekrytering.
 • Ledarskap
  • Arbetsledning
  • Gruppdynamik
  • Ledarrollen,
  • Coachande ledarskap,
  • Ny som chef
  • HR-chefens arbetsuppgifter och ledarskap i olika situationer.
 • Anställning
  • Anställningsformer
  • Anställningsavtal
  • Stöd och bidrag vid anställning
  • Feriearbete
  • Arbetstidsregler
  • Olika former av ledigheter,
  • Utvecklingssamtal
  • Personalhandbok
  • Gången vid uppsägning på grund av arbetsbrist och personliga skäl
  • Företrädesrätt, betyg och intyg, olika förmåner mm.
 • Skatter och avgifter
  • Moms, källskatt
  • Jämkning
  • Arbetsgivaravgifter
  • Löneskatt
  • Preliminärskatt
  • Skatt på olika förmåner, personalliggare i kontantbranscher mm.
 • Medbestämmande och kollektivavtal
  • Den svenska modellen
  • Arbetsmarknadens parter
  • Kollektivavtalets betydelse
  • Medbestämmanderegler
  • Fackföreningar och lokala fackföreningar
  • Förhandlingsskyldighet
  • Fackliga förtroendemän
  • Styrelserepresentation och Arbetsdomstolen.
 • Arbetsmiljö och diskriminering
  • Diskrimineringsgrunder
  • Diskrimineringskartläggning
  • Lönekartläggning
  • Jämställdhet
  • Likabehandling
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering.

Det kommer att vara ett uppehåll för jul och nyår, uppehållet planeras av deltagare tillsammans med ledaren.

Undervisningsform

Kursen är en distans utbildning där du kommunicerar direkt med din lärare och dina kurskamrater precis som i klassrummet. Du deltar i kursen på angiven dag och tid. Du behöver tillgång till dator med kamera, mikrofon och högtalare samt internetuppkoppling.

Utbildningen är verklighetsbaserad med många riktiga exempel från HR-avdelningen. Vi varvar teoretiska genomgångar med övningar och du får tips och råd. Inom rekrytering får du t ex upprätta din egen frågemall för rekrytering, genomföra urval bland olika kandidater och hålla en anställningsintervju (frivilligt). Denna HR administratörsutbildning innehåller även ett löneavsnitt till skillnad från de flesta HR kurser då vi anser att en HR administratör även behöver kunna svara personalen på dessa, vanligt förekommande frågor.

För att bli diplomerad krävs att du har minst 75% närvaro samt godkänt resultat på diplomeringsuppgifterna under utbildningens gång. Uppgifterna består av praktikfall där kursmomenten sammanfattas och de genomförs under lektionstid.

Vi förbehåller oss rätten att skjuta upp eller ställa in kursen vid för få antal anmälningar.

Studiematerial/Litteratur

Till kursen finns ett kursmaterial utarbetat av kursledaren på ca 300 sidor. Detta material ingår i kursavgiften. Du får detta material tillsammans med en snygg HR-administratörpärm. 

Utöver det rekommenderas boken: Anställda – praktisk handbok för arbetsgivare, Björn Lundéns förlag.

 

Referenser från tidigare deltagare
Peter är både en van kursledare och kompetent inom området. Han blandar fakta med olika exempel ur verkligheten med engagemang som gör att alla hänger med. Tar sig dessutom tid för frågor och alternativa sätt att förklara vid behov. Mycket bra!

Verkligen roligt att gå Peters kurser, många egna exempel på vad som hänt i olika relativa cases, bjuder på sig själv, lyhörd så alla får ställa frågor.

Kursledare

Peter Zackariasson

Det händer ofta att folk kommer fram till mig på stan och berättar att de har haft glädje och nytta av kunskaperna de fått på mina utbildningar. Det smittar av sig och gör att jag utmanar mig själv att göra ännu bättre lektioner

Jag har under många år varit företagare i olika branscher. Jag har då själv tagit hand om HR-frågor, rekrytering och lärt upp mina ekonomiassistenter. Jag har även varit anställd som HR-ansvarig under några år. Detta har gett många praktiska erfarenheter som jag delar med mig av på mina kurser till Diplomerad ekonomiassistent, Diplomerad HR administratör, fördjupningskurser i arbetsrätt mm.

Privat tycker jag om att spara i aktier, det ger lite spänning och över tid brukar det ge en bra avkastning. Efter att ha hållit på med aktier i många år har jag börjat ge grundkurser i ämnet. Aktiekunskap hjälper dig att få en bättre ekonomi och sätta guldkant på tillvaron när du blir äldre.

ChatGPT kom i november 2022. Jag och en god vän skrev snabbt den första boken på svenska i ämnet. Vi har även kurser i hur man kommer igång med ChatGPT. Man fascineras av alla funktioner och tillämpningar som detta lilla sökfönster har.

Utbildning kan ingen ta ifrån dig. Du har den med dig under hela livet. Genom att undervisa ger jag tillbaka lite av det jag själv fått genom årens lopp. Jag ser det som en hobby eftersom det är så kul.

Peter Zackariasson
Jurist, civilekonom, lärarexamen, fastighetsmäklarexamen, IPMA certifierad projektledare, lärarlegitimation i ekonomi och juridik mm.

Jurist, civilekonom, lärarexamen, fastighetsmäklarexamen, IPMA certifierad projektledare, lärarlegitimation i ekonomi och juridik

Margreth Lekare

Margreth Lekare är samhällsvetare och kommunikatör med mångårig erfarenhet av ledarskap i större organisationer, både som chef och projektledare för olika förändringsarbeten. Margreth är lärare på utbildningarna Praktiskt ledarskap, Att leda i förändring och Diplomerad HR-assistent som anordnas av Folkuniversitetet Trollhättan.

Margreth Lekare är lärare på Folkuniversitetet i Trollhättan

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Trollhättan

info.trollhattan@folkuniversitetet.se

Kursperiod
26 sep 2024 - 13 mar 2025
Torsdag
Antal tillfällen
23
Första tillfället
tor 26 sep 2024 kl 18:00-21:00
 • tor 3 okt 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tor 10 okt 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tor 17 okt 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tor 24 okt 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tor 31 okt 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tor 7 nov 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tor 14 nov 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tor 21 nov 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tor 28 nov 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tor 5 dec 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tor 12 dec 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tor 19 dec 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tor 9 jan 2025 kl 18:00 - 21:00
 • tor 16 jan 2025 kl 18:00 - 21:00
 • tor 23 jan 2025 kl 18:00 - 21:00
 • tor 30 jan 2025 kl 18:00 - 21:00
 • tor 6 feb 2025 kl 18:00 - 21:00
 • tor 13 feb 2025 kl 18:00 - 21:00
 • tor 20 feb 2025 kl 18:00 - 21:00
 • tor 27 feb 2025 kl 18:00 - 21:00
 • tor 6 mar 2025 kl 18:00 - 21:00
 • tor 13 mar 2025 kl 18:00 - 21:00
Studietimmar
92
Kurs-ID
308862
Pris
24500 kr