Diplomerad HR- koordinator Distans Live

Plats Distans

Diplomerad HR- koordinator ger dig en god grund för arbetet på en HR-avdelning. Utbildningen ges helt online.

Boka kursen nu

Mål

Diplomerad HR- koordinator passar dig som är ny inom personalområdet men även för dig som behöver fräscha upp dina kunskaper. Du börjar från grunden. Du lär dig arbetsrätt, rekrytering och förhandlingsteknik. Du tränar på att tolka och tillämpa regler och avtal inom personalområdet. Du har en bra bild av vilka typer av personalfrågor som du väntas möta i det dagliga arbetet på en HR-avdelning. Efter utbildningen kan du arbeta som HR-koordinator på en större HR-avdelning eller sköta HR-frågor själv på ett mindre företag.

Kursinnehåll

Du får bland annat lära dig:

 • HR-rollerna och deras utveckling genom historien till idag
 • Ny medarbetare - rekryteringsprocessen och introduktionstiden
 • Rekryteringstjänster och upphandling
 • People & Culture
 • Organisationsteori och gruppdynamik
 • Ledarskap och medarbetarskap
 • Kommunikation på arbetsplatsen
 • Arbetsrätt och arbetsmiljö
 • Employer branding
 • Personalekonomi och ekonomisk terminologi
 • Mångfald, jämställdhet och policyarbete
 • Kompetensförsörjning och medarbetarutveckling
 • Lönebildning
 • Omställning och avveckling

Kurslitteratur

PAOU av Otto Granberg,
Arbetsrätt i praktiken, Viklund/Wästfelt.

Folkuniversitetet förbehåller sig rätten att ändra vilket material/kurslitteratur som ska användas under kursen.

Förkunskaper

Du behöver inte ha några kunskaper inom HR.

Arbetssätt och diplomering

Diplomerad HR- koordinator är en praktisk utbildning. Du lär dig från grunden och testar dina kunskaper löpande under utbildningen genom att skriva en tentamen efter varje delmoment samt arbeta med olika case och ett projektarbete.

Diplomeringen har tre betygsnivåer, Icke godkänd, Godkänd och Väl godkänd.

Kursen är helt online. För att delta behöver du tillgång till dator med kamera, mikrofon och högtalare samt internetuppkoppling. Inga speciella program behövs. Du deltar i kursen på angiven dag och tid.

Kurstillfällena ligger främst på måndagar men även på lördagar. Observera att kurstiderna kan komma att variera för de olika delmomenten (preliminära tider och datum).

Kompletterande prisinformation

Kursavgiften kan betalas i sin helhet vid ett tillfälle, eller delbetalas upp till fyra gånger under utbildningen. Ingen extra kostnad tillkommer.

Önskar du delbetalning? Meddela det i noteringsfältet vid din anmälan.

Kursledare

Mats Pahlman

Mats Pahlman är arbetsrättsjurist, chefsförhandlare, ICF- & JTI-coach samt personlig mental tränare och har mer än 15 års erfarenhet av att utbilda personal i arbetsrätt och arbetsmiljörätt.

Mats har en bakgrund som anställd inom Unionen Chef men driver sedan en tid tillbaka eget företag, Organisation&Förändring Pahlman AB.

I sin yrkesroll har Mats erhållit en djup förståelse för organisationer, omorganisationer, HR arbete och förändringsledning på grupp och individnivå. Mats har en vision om att den hållbara arbetsplatsen – med engagerade medarbetare, chefer som inte bara kan produktionen utan även är intresserade av människor samt inte minst – modiga ägare.

Mats Pahlman

Annica Ollerstam

Annica har lång erfarenhet av att designa och genomföra utbildningar, föreläsningar och facilitera inom ledarskap, karriär och kompetens, kommunikation, coachning, stress och mental träning.

Erfarenheten spänner över styrelser, lednings- och arbetsgrupper, unga vuxna och senast för chefer och ledare. Annicas formella kompetens är bland annat Bachelors Degree i karriärvägledning, utbildad stresspedagog, grupphandledare och kommunikolog.

Som person är Annica pedagogisk, kraftfull och det coachande förhållningssättet genomsyrar hela henne profession. Annica vill bidra till hållbart arbetsliv genom god mental hälsa och anställningsbarhet.

Annica Ollerstam

Fredrik Emmerfors

Fredrik Emmerfors har en bakgrund som läkare och har fördjupat sig i kognitionspsykologi.

Under namnet Hjärnambassaden ger han föreläsningar, kurser och coaching kring bland annat kognitiv bias, beslutsfattande och idéutveckling/problemlösning.

Han jobbar även som konsult inom ledarskaps- och verksamhetsutveckling samt kring kognitiva aspekter på arbete i digitala miljöer.

På Folkuniversitetet i Malmö och Lund undervisar Fredrik bland annat i kurserna: Ledarskapets psykologi, Utveckla ditt tänkande och Diplomerad HR-assistent.

Fredrik Emmerfors

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Malmö

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
26 apr 2021
Må 18:00 - 21:00
Lö 09:00 - 16:00
Tillfällen
21
Studietimmar
104
Kurs-ID
1096278
Pris
26545 kr