Testledarutbildning Swedex, på distans B2 ht-21

Plats Göteborg

Pedagogik är läran om utbildning. Det handlar både om hur man lär ut på ett effektiv sätt och om hur du själv lär dig bäst.

Boka kursen nu

Utbildningen vänder sig till lärare som undervisar i svenska, har goda kunskaper i svenska (svenska som modersmål eller färdighet minst motsvarande C1 enligt Europarådets nivåbeskrivning) och som är intresserade av att fungera som testledare för Swedex. (Vid intresse för att etablera ett Swedexcenter vid sin institution kontakta gärna swedex@folkuniversitetet.se).

Den här kursen gäller Swedex på nivå B2. Preliminärt startdatum är 1 november 2021.

Målet med kursen är att göra deltagarna förtrogna med Swedex så att de självständigt kan leda testet och bedöma de testdelar som ingår.

Uppgifterna i kursen består av onlinediskussioner och bedömningsuppgifter. I bedömningsuppgifterna får man ta del av autentiska exempel på skriftliga och muntliga test, både i grupp och individuellt. Deltagarna i kursen måste ha tillgång till dator med internetuppkoppling.

  • Tidsåtgång: Kursen pågår under 7 veckor och deltagarna beräknas ägna ca 21 timmar åt kursen
  • Kostnad: 3 300 SEK/personKursintyg: För att erhålla godkänt resultat och kursintyg krävs att man slutfört samtliga uppgifter. För att kunna verka som testledare krävs godkänt resultat. Ett intyg är giltigt i 4 år.Sista anmälningsdatum är den 21 oktober 2021.

Kom ihåg att skicka ett CV till: testcenterswedex@folkuniversitetet.se. Du som inte har svenska som modersmål behöver visa att du har minst C1-nivå i tal och skrift. Du kommer att bli kontaktat för intervju.

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet Göteborg språk. Tel: 031 - 10 65 10

kundcenter.vast@folkuniversitetet.se

Tid
01 nov 2021 - 20 dec 2021
Studietimmar
21
Kurs-ID
1107434
Pris
3300 kr