Utvecklande ledarskap

Plats Stockholm

Utveckla din förmåga att leda med hjälp av nya kunskaper och individuell feedback. Passar alla chefer och ledare. Kurskoncept från Försvarshögskolan.

Boka kursen nu

Utbildningen är ett samarbete mellan Utvecklingstjänst AB och Folkuniversitetet. Utvecklingstjänst är utbildningsansvariga och har godkännande från Försvarshögskolan att utföra utbildningen.Kursen äger rum i klassrum i Folkuniversitetets lokaler på Kungstensgatan 45 i Stockholm.

Mål

Utbildningen ger dig möjlighet att genom ditt ledarskap utveckla medarbetarnas inre drivkrafter att sträva mot samma mål som du, och därmed uppnå en effektivare och mer framgångsrik organisation. Utbildningen ger dig ökad självkännedom, kunskaper att navigera utifrån och utvecklar dig som ledare.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som leder andra, oavsett bransch, och passar både dig med och utan personalansvar. Du kan exempelvis vara chef, teamledare eller projektledare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

360-analys
Inför utbildningen görs en 360-analys av ditt nuvarande ledarskap. Den baseras på att du, dina medarbetare och din chef svarar digitalt på ett antal frågor kring ditt ledarskap. Ditt resultat blir ett personligt underlag för dig att arbeta med under utbildningen.

Teoretiska grunder för modellen UL
Utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund. En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen.

Kunskaper och praktiska verktyg, bland annat:
Att ge och ta emot feedback
Att delegera
Din påverkan på medarbetarnas prestation
Vikten av värderingar och kultur

Individuell feedback

En personlig utvecklingsplan
Utifrån ledarskapsmodellen, feedback och dina personliga mål tar du fram en personlig plan för din utveckling som ledare.

Efter de första tre kursdagarna följer eget arbete med den personliga utvecklingsplanen under cirka två månader. Kursen avslutas sedan med en fördjupningsdag med teorier och revidering av utvecklingsplanen.

Kursform

Kursen äger rum i klassrum med reducerat antal deltagare (det var i vår kurskatalog tyvärr felaktigt utannonserat att kursen skulle gå på distans, det stämmer alltså inte).

Kursen innehåller teoretiska genomgångar, individuell feedback av ledare och samtal och reflektioner i mindre grupper. Mellan de två kursblocken arbetar du med din hemuppgift, genomför ett coachsamtal med lärare via telefon samt genomför eget planerat gruppmöte på distans (din grupp).

Tider

Utbildningen pågår under totalt fyra heldagar uppdelade i två block (tre plus en dag). Tid 09:00-17.00. Observera att det är viktigt att kunna deltaga på samtliga tillfällen. Datumen är onsdag 30 mars till fredag 1 april 2022 samt fredag 20 maj 2022.

Litteratur och material

Kurskompendium ingår i kursavgiften, förslag på fördjupnings- och inspirationslitteratur lämnas av lärarna.

Kursavgift och avbokningsregler

För denna utbildning gäller samma avbokningsregler som för våra diplomutbildningar, se länk nedan.

Diplom/intyg

Diplom utfärdas efter utbildningens slut förutsatt att hela avgiften är betald och att du tagit del vid samtliga tillfällen.

Kursledare

Maria Skarborg är diplomerad organisationskonsult, diplomerad coach (ICF) samt UL-handledare. Hon har i nästan 20 år arbetat som ledare och chef, både inom myndighet och näringsliv. Hon är specialiserad på förändringsledning och arbetsrätt. Hennes fokus är att utveckla företag och verksamheter till hållbara arbetsplatser, och hon brinner för att hitta hållbara metoder, processer och verktyg som hjälper organisationer att lyckas med sina uppgifter och mål.

Bob Rosell är verksam inom Försvarsmakten sedan 1991 och idag major. Han är diplomerad handledare för Försvarshögskolans utbildningar UL, UGL och IL samt diplomerad coach (ICF). Bob har under hela sin militära karriär varit chef med ansvar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö, vilket har gett honom en gedigen ledarskapserfarenhet. Han har bland annat varit plutonchef, kompanichef, stabschef samt ställföreträdande bataljonchef (bataljon ca 646 personer). Bob är specialiserad inom chefsutveckling och grupputveckling, och har även hållit föreläsningar om ledarskap på Chalmers, Högskolan i Halmstad och Försvarshögskolan.

Kursledare

Maria Skarborg

Bob Rosell

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
30 mar 2022 - 20 maj 2022
On 09:00 - 17:00
To 09:00 - 17:00
Fr 09:00 - 17:00
Tillfällen
4
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 Stockholm
Visa på karta
Studietimmar
40
Kurs-ID
1083761
Pris
29975 kr