Ledarskap - lär dig från grunden

Plats Stockholm

Är du nyfiken på ämnet ledarskap? Den här kursen ger dig en översiktlig bild av grundläggande teorier och modeller inom ledarskap.

Boka kursen nu

Du lär dig om vad det innebär att vara ledare, framgångsrika sätt att leda och hur du hanterar grupp och individer. Du kommer att få prova på olika konkreta verktyg och övningar på en grundläggande nivå.

För vem?

Kursen riktar sig främst till dig som är eller kommer att bli ledare. Det kan handla om roller som exempelvis mellanchef, teamledare eller föreningsledare. Även du som har ett allmänt intresse för ämnet ledarskap får god behållning av kursen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs.

Innehåll

Introduktion
Ledarskapet handlar om kommunikation och hur man möter de förväntningar som företaget och medarbetarna har. Vi tittar på olika ledarstilar i förhållande till faktorer som verksamhetsförståelse, förståelse för kund/medarbetare och problemlösning. Du får möjlighet att reflektera över ditt eget beteende och ledarskap, nuvarande eller önskat ledarskap framåt.

Att kommunicera och att vara tydlig som ledare
Allt kommunicerar och all kommunikation utgår i från mottagaren. Kommunikation är själva motorn i ledarskapet och du kommer att få träna dig i allt från hur man håller effektiva och kreativa möten, hur man ger återkoppling på ett bra sätt, hur man kan delegera och hur man planerar och genomför "svåra samtal".

Konflikthantering
Vi går igenom hur du skapar goda förutsättningar för dialog och verktyg att hantera konflikter på olika nivåer, samt vad som kan göras för att skapa en arbetsplats där man klarar av att lösa konflikter på ett tidigt stadium. Vi resonerar kring verklighetsnära case.

Hållbart ledarskap
Du får verktyg för att på ett effektivt sätt förhålla dig till stress och konflikter som ledare. Vi går igenom olika metoder och verktyg för att arbeta med dina egna val, förhållningssätt och handlingar kopplat till dina personliga värderingar. Vi reflekterar över hur ett ledarskap kan bli mer långsiktigt hållbart för dig själv och din omgivning.

Att stimulera och motivera
Att coacha, sätta mål, delegera, skapa en fungerande kultur och styra kan vara en stor utmaning. Lär dig hur en ledare kan skapa motiverande förutsättningar för sina medarbetare.

Undervisningsform

Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar.

Material

Delas ut av läraren.

Kursdatum

Höstlov 31 oktober.

Citat från tidigare deltagare

"En fantastisk lärare med massor med kunskap i ämnet samt mycket material att dela med sig av."

Kursledare

Louise Lind

Louise Lind är organisations- och ledarutvecklare och har lång bakgrund som chef i olika organisationer, bland annat inom polisen och inom folkbildning.

Louise har även flera års erfarenhet från styrelsearbete i värderingsdrivna organisationer. Hon driver sedan 6 år tillbaka eget bolag med fokus på kommunikation, ledarskap, grupputveckling, konflikthantering, organisationskultur och hur organisationskulturen hänger ihop med varumärket. Hon har utvecklat individer, grupper och organisationer under många år med mycket nöjda kunder.

Louise Lind

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
03 okt 2022 - 28 nov 2022
Må 18:00 - 20:15
Tillfällen
8
Studietimmar
24
Kurs-ID
1141400
Pris
6375 kr