Diplomerad Ledare

Plats Nyköping

Diplomerad Ledare är en utbildning för dig som vill arbeta som ledare eller redan arbetar som ledare men vill ha mer kunskap om de tre grundpelarna i utbildningen!

Boka kursen nu

Vem kan gå kursen?

Diplomerad ledare riktar sig till de som redan idag har en arbetsledande befattning utan egentligt personalansvar, de som är nya i sina roller som ledare eller tänker sig en framtid i en sådan roll/befattning. Med ledare avses till exempel arbetsledare, gruppledare, teamleader, koordinator, samordnare eller projektledare.

Mål

Utbildningens mål är att deltagaren får rätt verktyg för att kunna vara och bli en trygg ledare som vägleder, inspirerar, planerar, delegerar, motiverar och fördelar arbetet för en given grupp samtidigt som samma person oftast själv är en del av det dagliga operativa arbetet.

Kursinnehåll

En ledare ska hantera såväl gruppen som sådan samt olika individer. Ledaren ska klara av att lösa konflikter och hantera olika personligheter i en specifik gruppdynamik samtidigt som gemensamma mål ska sättas och följas upp inom angivna tidsintervall. De olika individernas styrkor ska tas tillvara på bästa möjliga sätt och att skapa god laganda och stämning är viktigt. Ledaren ska även inse vad kostnader och vinster innebär för verksamheten i såväl tid som ekonomi, samt tillse att arbetsmiljö & arbetsrätt är god och minst når upp till lagar och regelverk satta krav. Kursen behandlar de tre grundpelarna i rollen av vara ledare:

  • Ledarskap
  • Arbetsmiljö & arbetsrätt
  • Grunderna i ekonomi

Utbildningen ska ge dig som redan arbetar i en ledarroll skarpa verktyg och användbara kunskaper i ditt dagliga arbete som ledare, komma tillrätta, trivas och växa i din roll som ledare, men också för dig som idag inte arbetar som ledare men önskar att utveckla din karriär och bli attraktivare på arbetsmarknaden.

Kursupplägg

Kursen pågår under 15 veckor. Torsdagar 4 studietimmar lärarledd undervisning i klassrum och 2 studietimmar självstudier/distansstudier i veckan. Undervisningstillfällena genomförs med konkreta och praktiska exempel och dialog kring ämnena. Du skall även ha möjlighet att hämta och bearbeta information i ämnet via internet, på surfplatta eller dator. Gruppundervisning, max 8 deltagare.

Litteratur/Material

Kostnad för kursmaterial tillkommer. Vilken litteratur som kommer att används i det olika delkurserna meddelas i kallelsen.
Kursavgiften kan avbetalas på 3 månader

Övrigt

För att förebygga spridningen av covid-19 anpassar vi antalet deltagare till mindre grupper om max 8 deltagare. Det finns goda möjligheter till handtvätt med tvål. Det är allas ansvar att hindra spridningen av smitta och vi förutsätter att du som går en kurs hos oss visar hänsyn och inte utsätter andra för risk.

Kursledare

Marie-Louise Holm

Marie-Louise Holm är konsult inom företagsutbildning och smyckesdesigner. Hon undervisar både inom ledarskap och har kurser i formsilver och glasfusing på Folkuniversitetet.

Hon har arbetat som ledare och chef sedan hon startade sin yrkeskarriär och har en gedigen erfarenhet av olika typer av ledarskap och organisationer. Under många år har hon arbetat med kompetensutveckling och utbildat chefer, ledare och medarbetare inom kommunikation, ledarskap, företagsekonomi, arbetsrätt och arbetsmiljö. 

Som smyckesdesigner arbetar hon i formsilver och med glasfusing. Hennes intresse för att undervisa gjorde att hon sedan 2012 även är certifierad utbildningsinstruktör från PCM-akademin. Marie- Louise älskar att jobba med både rena silversmycken i olika former och med glasfusing, vars unika lyster bildas av det diskosiska glaset. – ”Alla smycken blir olika, vackra och unika”, säger Marie-Louise. 

Hennes ledord är: 
Det finns inga problem utan bara mål, om en lösning inte fungerar finns det alltid andra lösningar. Det är bara framtiden som går att påverka.

Marie-Louise Holm, lärare i silverlera

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Södertälje

info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Tid
11 feb 2021 - 20 maj 2021
To 16:00 - 19:00
Tillfällen
30
Plats
Fruängsgatan 22, 61131 Nyköping
Visa på karta
Studietimmar
90
Kurs-ID
1068147
Pris
13500 kr