Diplomerad Ledare

Plats Nyköping

Diplomerad Ledare är en utbildning för dig som vill arbeta som ledare eller redan arbetar som ledare men vill ha mer kunskap om de tre grundpelarna i utbildningen!

Boka kursen nu

Vem kan gå kursen?

Diplomerad ledare riktar sig till de som redan idag har en arbetsledande befattning utan egentligt personalansvar, de som är nya i sina roller som ledare eller tänker sig en framtid i en sådan roll/befattning. Med ledare avses till exempel arbetsledare, gruppledare, teamleader, koordinator, samordnare eller projektledare.

Mål

Utbildningens mål är att deltagaren får rätt verktyg för att kunna vara och bli en trygg ledare som vägleder, inspirerar, planerar, delegerar, motiverar och fördelar arbetet för en given grupp samtidigt som samma person oftast själv är en del av det dagliga operativa arbetet.

Kursinnehåll

En ledare ska hantera såväl gruppen som sådan samt olika individer. Ledaren ska klara av att lösa konflikter och hantera olika personligheter i en specifik gruppdynamik samtidigt som gemensamma mål ska sättas och följas upp inom angivna tidsintervall. De olika individernas styrkor ska tas tillvara på bästa möjliga sätt och att skapa god laganda och stämning är viktigt. Ledaren ska även inse vad kostnader och vinster innebär för verksamheten i såväl tid som ekonomi, samt tillse att arbetsmiljö & arbetsrätt är god och minst når upp till lagar och regelverk satta krav. Kursen behandlar de tre grundpelarna i rollen av vara ledare:

  • Ledarskap
  • Arbetsmiljö & arbetsrätt
  • Grunderna i ekonomi

Utbildningen ska ge dig som redan arbetar i en ledarroll skarpa verktyg och användbara kunskaper i ditt dagliga arbete som ledare, komma tillrätta, trivas och växa i din roll som ledare, men också för dig som idag inte arbetar som ledare men önskar att utveckla din karriär och bli attraktivare på arbetsmarknaden.

Kursupplägg

Kursen pågår under 15 veckor. Torsdagar 4 studietimmar lärarledd undervisning och 2 studietimmar självstudier/distansstudier i veckan. Undervisningstillfällena genomförs med konkreta och praktiska exempel och dialog kring ämnena. Du skall även ha möjlighet att hämta och bearbeta information i ämnet via internet, på surfplatta eller dator. Gruppundervisning, max 10 deltagare.

Litteratur/Material

Kostnad för kursmaterial tillkommer. Vilken litteratur som kommer att används i det olika delkurserna meddelas i kallelsen.
Kursavgiften kan avbetalas på 3 månader

Marie-Louise Holm

Marie-Louise hade under många år provat det traditionella sättet att skapa smycken i silver, med när hon hittade silverleran var hon fast. Förutom ett brinnande intresse för att skapa vackra smycken är hon också författare och har hittills skrivit två böcker. Hon är sedan 2012 även PMC-certifierad utbildningsinstruktör.

– Silverlera är fantastiskt att arbeta med och det enda som sätter begränsningarna för skapandet – när man väl har lärt sig alla tekniker – är fantasin. Jag har även utbildat mig i att göra underbara glasstenar, glasfusing. Jag älskar att jobba med både rena silversmycken i olika former och med glasstenar med den unika underbara lystern som bildas av det diskosiska glaset. Att även kunna kombinera dessa två olikartade material är helt fantastiskt. Alla smycken blir olika, vackra och unika.

– Jag har alltid haft livsinställningen att allt går att lösa om vi fokuserar på vårt mål istället för på hinder och problem.

Marie-Louise Holm, lärare i silverlera

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Södertälje

info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Tid
11 feb 2021 - 20 maj 2021
To 16:00 - 19:00
Tillfällen
30
Plats
Hospitalsgatan 11, 61132 Nyköping
Visa på karta
Studietimmar
90
Kurs-ID
1068147
Pris
13500 kr